Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 - Thơ Trường Giang


Các chiến sĩ, đồng hương Hải Ngoại !
Còn nhớ ngày quằn quại đau thương?
Tháng Tư oan nghiệt đoạn trường,
Ai gây đại họa thảm thương khắp Miền?
Bọn Việt Cộng cuồng điên, rồ dại,
Giở đủ trò bách hại dân ta.
Chúng bày mưu quỷ, chước ma,
Oán than dậy đậy, thét la ngút trời.

Quân, Cán Chính khắp nơi chúng bắt,
Lừa dối đem nhốt chặt trong lao.
Từ rừng sâu đến núi cao,
Trại tù san sát khác nào lá cây.
Ngày khoai sắn đắng cay hai bữa,
Khai phá rừng đến mửa mồ hôi.
Khổ sai vác gỗ dốc đồi,
Hàng nghìn tù, bị giập vùi chết oan.
Lại bày kế vô vàn hiểm độc,
Phá Công, Thương bỗng chốc tan hoang.
Phao vu : cấu kết ngoại bang,
Của thì cướp đoạt, người mang nhốt tù !
Bộ Chính Trị đui mù, thiển cận,
Đã gây ra thù hận triền miên.
Trẻ già bỏ nước vượt biên,
Đau thương chồng chất, oan khiên ngút ngàn
Bị giặc biển Thái Lan cướp bóc,
Hiếp đàn bà, giết chóc đàn ông.
                                          Xác người trôi khắp Biển Đông,
Quên sao được cảnh não lòng tang thương.
Miệng leo lẻo chủ trương nhân đạo,
Bắt người giàu tra khảo dã man.
Muốn thân phận được bình an,
Ký dâng tài sản, nỗi oan hết liền.
Đảng tổ chức vượt biên sống sượng,
Mỗi đầu người mười lượng vàng y.
Nộp vàng tức khắc ra đi,
“Ong bay” mặc tiếng thị phi chê cười.
Cha, Sư  Sãi là người đức độ,
Suốt cuộc đời giác ngộ thế gian.
Cớ sao giá hoạ, vu oan ??
Giam cầm khảo đả vô vàn khổ đau!!
Vạch mặt bọn đầu trâu mặt ngựa,
Chém đầu phường dạ sứa gan lim.
Đem bùa Các Mác, Lê Nin,
Bắt dân thờ lũ mẹ mìn ngoại lai.
Con dân Việt trong ngoài ghi nhớ !
Để trong tim món nợ nghìn sau !!
Cáo tri cùng khắp năm Châu,
Cộng nô mã diện, ngưu đầu ác ôn.
Khắp thế giới tiếng đồn xảo quyệt,
Bọn chúng đang đào huyệt chôn nhau.
Đồng hương trên khắp hoàn cầu,
Kết đoàn quyết đánh giập đầu Cộng Nô !!  

    TRƯỜNG GIANG

Không có nhận xét nào: