Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

Thơ Ngâm Muối Ớt - Sự Khác Nhau Giữa Người và Vượn

Quái vật điện ảnh

Tư cách văn minh của một người;
Khác xa bản chất lũ đười ươi.
Lắm khi trái ý, ham tri bẩn;
Nhiều lúc phật lòng, muốn nuốt tươi.
Tật xấu phần mình - quay mặt giấu; 
Lỗi lầm thiên hạ - vạch lưng bươi.
Tính tình nhỏ mọn gây thù hận;
So sánh: thua xa nửa nụ cười.

Thảo Chương Trần Quốc Việt
14-06-2020

1 nhận xét:

Unknown nói...


Tư cách văn minh của một người;
Khác xa bản chất lũ đười ươi.
Lắm khi trái ý, ham tri bẩn;
Nhiều lúc phật lòng, muốn nuốt tươi.
Tật xấu phần mình - quay mặt giấu; 
Lỗi lầm thiên hạ - vạch lưng bươi.
Tính tình nhỏ mọn gây thù hận;
So sánh: thua xa nửa nụ cười.

Thảo Chương Trần Quốc Việt
14-06-2020

BÀI TỐC HOẠ
Lũ vượn đem so với giống người
Nhân tâm còn kém thói đười ươi
Vượn không bác ái trò gian dối
Người giả từ bi kiểu nuốt tươi
Tâm viên ý mã không cần dấu
Khẩu Phật tâm xà cứ muốn bươi
Cho nên vượn hú mà không khóc
Trong lúc người than giả bộ cười

Xóm Vịt Đồng Sacramento
15-6-2020