Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

So sánh về công nợ giữa hai TT, Trump và Obama, vào tháng hai năm nay, trước đại dịch. - VMP

Tổng thống Obama nhậm chức vào đầu năm 2009 trong cuộc đại suy thoái. Nên không có gì đáng phải ngạc nhiên, khi sự thâm hụt đã tăng vọt từ 459 tỷ đô la trong năm 2008 lên hơn 1,4 nghìn tỷ đô la trong năm 2009 để cứu nguy nền kinh tế bị suy thoái trầm trọng. Khi nền kinh tế phục hồi thì sự  thâm hụt đã giảm xuống mức thấp nhất là 438 tỷ đô la vào năm 2015.
<!>
President Obama entered office in early 2009 in the teeth of the Great Recession. Not surprisingly, the deficit exploded from $459 billion in calendar 2008 to over $1.4 trillion in calendar 2009. As the economy recovered the deficits shrank to a low of $442 billion in 2015 and was $585 billion his last year in office.

Đối lại, Tổng thống Trump đã được thừa huởng một nền kinh tế đang phát triển. Năm 2017, năm đầu tiên của ông tại vị, sự thâm hụt đã tăng lên 666 tỷ đô la, năm ngoái là 984 tỷ đô la và dự đoán ​​là hơn 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2020 ở mức 1,02 nghìn tỷ đô la. Đây sẽ là mức tăng 74% chỉ sau bốn năm và trong tương lai thâm hụt của Liên bang có thể leo thang lên tới 1,7 nghìn tỷ đô la vào năm 2030.


President Trump on the other hand was handed an economy that was growing. In 2017, his first year in office the deficit grew to $666 billion, was $984 billion last year and is projected to be over $1 trillion in 2020 at $1.02 trillion. This would be a 74% increase in just four years and going forward the Federal deficit could escalate to $1.7 trillion in 2030.

HK bị nợ công chưa từng thấy trong lịch sử HK khi nền kinh tế đang phát triển.

Nợ công được dự báo là tăng 4,6% GDP trong năm 2020 trong lúc độ tăng trưởng kinh tế thực sự chỉ có 2,2%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng không khác gì với độ tăng 2,1% trong chín tháng trước đó.


Unprecedented deficits when the economy is growing
The Federal deficit is forecast to be 4.6% of GDP in fiscal 2020 while the economy’s real growth rate is a projected to be 2.2%. This growth rate is in-line with the economy growing at essentially 2.1% the last three quarters.

Không có nhận xét nào: