Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Nguyện cầu xin Chúa Cha cho Thế giới bình an sớm vượt qua cơn đại dich corona. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen,
Who sowed such mankind
America have you ever seen
No war, the dead like rain
No one sees off the deceased
Heartbreak tears of pain stained
Globally no bloodshed but pain
Than war each country one color
Who spread this pain indefinitely
Who caused this world tribulation
Landscape dispersed people dispersed the road
Causing death and farewell pain
Who caused the scene to share suffering
Oh my God, you see it up high
In the world like fire red hatred
To live peacefully and freely must be over
Who caused life resentment forever remember
Ai đã gieo cho loài người như vậy
Mỹ Quốc ơi anh có thấy bao giờ
Không chiến tranh mà người chết như mưa
Không một bóng tiễn đưa người quá cố
Nỗi lòng đau nước mắt tràn hoen ố
Trên toàn cầu không máu đổ mà đau
Hơn chiến tranh mỗi đất nước một màu
Ai gieo rắc nỗi đau này vô hạn
Ai đã gây thế giới này hoạn nạn
Cảnh ly tan người phân tán đôi đường
Gây chết chóc rồi vĩnh biệt đau thương
Ai gây cảnh cùng đường chia nỗi khổ
Ông trời ơi trên cao ông thấy đó
Ở trần gian như lửa đỏ căm hờn
Sống yên lành tự do phải là hơn
Ai gây cảnh đời oán hờn nhớ mãi.

Không có nhận xét nào: