Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Không nên gọi 30/4 là 'ngày giải phóng' - Nam Phong Gửi tới BBC từ Huế

Tôi sinh ra và ln lên sau ngày 30/04. Trong khi phn ln đt nước chìm trong khó khăn, hết cuc chiến này đến cuc chiến khác, trong khi phn ln người dân thiếu ăn, thiếu mc, đói kh trong giai đon 1980-1990, thì tôi đã sng mt cuc sng đy đ và sung túc, vì ông bà tôi là nhng đng viên cao cp ca Đng Cng sn Vit Nam.<!>
Ông tôi là mt người chân thành và có nim tin sâu sc vi lý tưởng cng sn. Ông có mt người ch  phía bên kia, và sau này di tn sang M. Ông không bao gi liên lc vi bà, và đó là ni ân hn ln nht trong nhng ngày cui đi ca ông.
Là mt 'ht ging đ" tôi ln lên vi nim tin chân thành v nhng gì được dy d, v lý tưởng cng sn vi hình mu Pavel Korchagin - Hình mu chun mc cho mi thiếu niên ln lên dưới mái trường XHCN khi đó.
40 năm ri, bên chiến thng vn ăn mng, vn din binh, vn pháo hoa...bên kia vn là ngày quc hn, ngày mt nước..vết thương dân tc vn r máu.
Vì vy, s kin 30/04 đi vi tôi và các bn tôi khi đó là mt cái gì đó rt đp, rt anh hùng, cũng rt v vang. Vi thế h chúng tôi, Vit Nam đã đánh bi siêu cường s 1 thế gii làm "chn đng năm châu. rung chuyn đa cu".
Nhưng sau s kin bc tường Berlin, m tôi tr v Vit Nam (vì là con ca cán b cao cp, m tôi và các bác, cu ca tôi đu ln lượt h Đông Đc, Liên Xô, Bungari...).
Vi nhng gì đã được chng kiế nước Đc và Đông Âu, m tôi không tán đng quan đim vi ông tôi. M tôi tng k vi tôi rng, nhng người bn Đc ca bà nói rng ''M là nhng người bn tt, c thế gii mun chơi vi nó mà người Vit Nam mày li đui nó đi.''
Bà k cho tôi v nhng người Đc cng sn và không cng sn khi thng nht đt nước đã ôm hôn nhau như thế nào. Bà k vnhng người lính biên phòng Đông Đc đã t sát ch nht đnh không bn vào nhng người phía Đông mun chy sang phái Tây như thế nào.
Đó là bước ngot trong suy nghĩ ca tôi! M mà tt à? Ti sao ngườ phía Đông li chy sang phía Tây ch không phi ngược li? Thế gii ca tôi bt đu có nhiu màu sc hơn, không còn ch có hai màu, cng sn và phn đng na.
                                      Nhng ngày tháng cui cùng ca chiến tranh ch là giao tranh gia nhng người Vit (Trong nh là lính VNCH trong trn Xuân Lc)
Tôi bt đu tìm đc nhng tác phm viết v ngày 30/04/1975. Đc nhng tác phm b coi là "phn đng"  Vit Nam. Các tác phm ca Dương Thu Hương, Trn Đ, Vũ Thư Hiên, Nguyn Gia King...
Thông tin t nhng tác phm này đã khiến tôi m to mt. Ngày 30/04 làm gì còn người lĩnh M nào  Sài Gòn. Vy sao còn gi là kháng chiến chng M? Sao có th gi là "gii phóng"?
Và tôi khóc thương cho s phn dân tc Vit. Khóc thương cho hàng triu người Vi c hai phía đã ngã xung trong cuc chiến "huynh đ tương tàn". Khóc thương cho c triu người Vit vĩnh vin nm li gia bin khơi.
Mt ngày nào đó, 30/04 tr thành ngày thng nht, mt ngày l cho c dân tc. T quc treo c r quc tang cho nhng người đã ngã xung  c hai phía.
Và tôi khóc thương cho lòng yêu nước nhit tình nhưng ngây thơ ca người Vit đã b các cường quc li dng. Đt nước trthành bãi chiến trường. Người Vit tr thành s tt xung phong. Vit Nam thành bàn c, nhưng người chơi là người Nga, người Trung Quc và người M không phi là người Vit. Mt bên chiến đu đ "gii phóng" và "nhum đ thế gii". Mt bên chiến đu đ bo v "thế gii t do".
i thng mùa xuân" và "gii phóng min Nam". Đât nước thành mt đng đ nát, hoang tàn. Trường Sơn thành mt nghĩa trang khng l.
Nhng người m mt con. Khăn trng trên đu tr thơ. Và mt hết thương hn sâu trong lòng dân tc. 40 năm ri, bên chiến thng vn ăn mng, vn diu binh, vn pháo hoa...bên kia vn là ngày quc hn, ngày mt nước... vết thương dân tc vn r máu.
Mt ngày nào đó, 30/04 tr thành ngày thng nht, mt ngày l cho c dân tc. T quc treo c r quc tang cho nhng người đã ngã xung  c hai phía.
Mt tượng đài nh thôi, gin d thôi nhưng tinh xo. Và mt nghĩa trang ca nhng người lính  c hai phía cho thế h tr có th tlòng thành kính cho nhng người đã ngã xung vì dân tc. Hy vng là như thế!
Còn thng nht lãnh th mà không thng nht được lòng người thì có ích gì? Nht là khi phương Bc, k thù truyn kiếp đang tri dy. Bài hc mt nước ca H Quý Ly còn đó.
Bài viết th hin văn phong và quan đim ca tác gi. Bài được gi ti BBC sau khi BBC mi đc gi tham gia viết bài v, đóng góp tư liu, chia s thông tin, cm nghĩ v s kin 30/04/1975.

Giải phóng để làm gì ?

Tôi không biết các b min Bc thế nào ch  trong Nam s người ăn mng cái ngày “gii phóng” rt ít. Đa s người, như tôi và nhng người tôi biết, ch coi ngày này là ngày ngh mt, không hơn không kém. Tôi rt thy làm l vi cái thut ng “gii phóng.” Gii phóng? Gii phóng ai, gii phóng khi cái gì. Ai gii phóng ai?
1.Gii phóng đ làm gì khi đt nước tôi phi tri qua mt cơn đói chưa tng có trong lch s.
2.Gii phóng đ làm gì khi hàng triu gia đình b tan nát và phá hoi.
3.Gii phóng đ làm gì khi hàng trăm ngàn người lính vô ti phi đi tù.
4.Gii phóng đ làm gì tài sn người dân tích lũy my đi mi có bng nhiên bcướp sch.
5.Gii phóng đ làm gì khi hàng triu người phi bt chp mng sng đ trn chy khi đt nước trên nhng con thuyn nh bé; và hàng trăm ngàn người phi gi đáy bin là m ca mình.
6.Gii phóng đ làm gì khi dân tôi phi ăn bo bo và khoai mì đ khi phi đói.
7.Gii phóng đ làm gì khi người Vit Nam đi đâu cũng b khinh thường và soi mói.
8.Gii phóng đ làm gì khi cuc chiến đã chm dt 42 năm ri nhưng dân tc vn b chia r.
9.Gii phóng đ làm gì hàng trăm ngàn người li đi ly chng Đài Loan, Hàn Quc hay đi bán thân mình dưới danh nghĩa “xut khu lao đng.”
10.               Gii phóng đ làm gì khi sau 11 năm thm ha, đt nước phi bt đu tr li dưới danh nghĩa “Đi Mi.”
11.               Gii phóng đ làm gì khi cái lý tưởng ca cuc chiến chưa bao githành công, cui cùng thì phi áp dng lý tưởng ca đch đ phát trin đt nước.
12.               Gii phóng đ làm gì khi du hc sinh đi du hc không mun v và kiu bào thì không mun gi quc tch.
13.               Gii phóng đ làm gì khi đi đâu cũng thy người bán vé s và ăn xin.
14.               Gii phóng đ làm gì ngày nào cũng có dân oan than khóc vì b cướp đt hoc đn bù vi giá r mt.
15.               Gii phóng đ làm gì chính con cháu ca nhng chiến sĩ gii phóng li mun t b đt nước, vy cái lý tưởng chiến đu ngày xưa có nghĩa gì?
16.               Gii phóng đ làm gì khi chính nhng thành viên chính tr cũng đang chy h sơ đ mua quc tch nước ngoài.
17.               Gii phóng đ làm gì khi bây gi công lý ch là din viên hài và lut pháp có th được mua chuc bi đng tin.
18.               Gii phóng đ làm gì khi bây gi li kêu gi các công ty tp đoàn nước ngoài vào nước đu tư. Ch không phi ngày xưa đã đánh đui h đi sao?
19.               Gii phóng đ làm gì khi người Vit Nam ch coi đt nước là cái nhà tr.
20.               Gii phóng đ làm gì khi con gái Vit Nam bây gi hám ngoi, dân thì sính ngoi, cái gì thuc v “Tây” cũng được sùng bái  đt nước này.
21.               Gii phóng đ làm gì nhà nhà cho con em đi hc tiếng Anh, trường quc tế thì n r như nm.
22.               Gii phóng đ làm gì khi gii tr chng quan tâm ti đt nước và bngu đn bi h thng giáo dc.
23.               Gii phóng đ làm gì khi bây gi người Bc Nam vn còn chi nhau là “Bc Kỳ-Nam Kỳ.”
24.               Gii phóng đ làm gì khi bây gi người dân phi ăn đ hóa cht, ngi không khí đc hi.
25.               Gii phóng đ làm gì khi đt nước này ngày càng b nh hưởng và lthuc ngoi bang?
26.               Gii phóng đ làm gì khi người dân không có t do và công bng.
27.               Gii phóng đ làm gì khi chính nhng chiến sĩ ngày xưa hy sinh tui xuân đ gii phóng bây gi chng được gì ngoài tm bng khen.
28.               Gii phóng đ làm gì khi người dân Vit Nam ch là công dân hng hai trên chính đt nước ca mình.
29.               Gii phóng đ làm gì khi đt nước Vit Nam này li thuc v người khác mà không thuc v người dân.
30.               Và gii phóng đ làm gì đ bây gi chng ai còn tin hay t hào v cái gi là gii phóng c.
Như vy thì gii phóng đ làm gì?
Vì lý tưởng? Không th nào.
Vì t do? Càng không th.
Vì dân tc? Tht vô lý.
Vì đc lp? Càng vô lý na.
Gii phóng đ làm gì đ bây gi đt nước Vit Nam ngày đang v nát. Tôi chng thy mt điu tích cc nào đến t cái gi là gii phóng c.
Vy ai gii phóng ai và gii phóng đ làm gì? 
vô danh

Không có nhận xét nào: