Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

QUOC HAN 2023 VIET MUSEUM SUNDAY 10am 30-4-2023 - Giao Chỉ San Jose

   

QUỐC HẬN TẠI VIỆT MUSEUM 10am SUNDAY 30-4-2023 635 PHELAN AVE. SAN JOSE CA.
<!>

  
  --QUỐC HẬN TẠI VIỆT MUSEUM 10am SUNDAY 30-4-2023 635 PHELAN AVE. SAN JOSE CA.
--HỘI THẢO THÁNG TƯ 10am 29-4-2023  HỘI TRƯỜNG COUNTY 70 W.HEDDING SAN JOSE 
 
 

Giao Chi San Jose.   giaochi12@gmail.com  (408) 316 8393

Không có nhận xét nào: