Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC KHAI THUẾ NĂM NAY 2023 - Hiệp Nguyễn

 

Kính gởi đồng hương người Việt trong vùng vịnh,

Kính gởi quý vị ngành truyền thông,

 Sở Thuế vừa ra thông báo quan trọng về việc khai thuế năm 2023 (cho thuế năm 2022) như sau:

 Người dân và cơ sở thương mại tại những vùng bị thiên tai tại tiểu bang California năm nay được khai thuế trễ hơn mọi năm.  Thời hạn khai thuế kéo dài đến ngày 16 tháng 10, 2023 (October 16, 2023) mới hết hạn.  Các năm khác trước đây, thời hạn khai thuế chỉ đến ngày 15 tháng 5 (May 25) mà thôi.

<!> 

Nghiã là cư dân và cơ sở thương mại tại các quận hạt (county) ở tiểu bang California sau đây được kéo dài ngày khai thuế liên bang và tiểu bang đến ngày 16 tháng 10, 2023 (October 16, 2023):

 

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo, Los Angeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Sacramento, San Benito, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, San Diego, San Francisco, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, and Yolo counties.

 

Câu hỏi:

 

  1. Tôi có phải nộp đơn xin gia hạn khai thuế không?  

 

  • KHÔNG
  1. Tôi sống tại tiểu bang California nhưng không sống trong những quận hạt nêu trên, tôi có thể khai thuế trễ cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 được không?

 

  • Nếu qúy vị không sống trong những quận hạt kể trên, quý vị phải khai thuế trước ngày 15 tháng 5 như những năm trước.  Nếu khai trễ sẽ bị phạt.

 

  1. Nếu tôi sống tại tiểu bang California nhưng không sống trong những quận hạt nêu trên, tuy nhiên tôi lại có cơ sở thương mại trong vùng những quận hạt nêu trên, tôi có thể khai thuế trễ cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 được không?

 

  • ĐƯỢC

 

  1. Tôi sống tại tiểu bang California và trong những quận hạt kể trên nhưng cá nhân tôi, tài sản cuả tôi hay cơ sở thương mại cuả tôi không bị tàn phá bởi thiên tai, tôi có thể khai thuế trễ cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 được không?

 

  • ĐƯỢC.  Miễn là quý vị sống trong quận hạt đó.

 

  1. Tôi sống tại tiểu bang California và trong những quận hạt kể trên nhưng tôi lại muốn khai thuế sớm như mọi năm có được không?

  • ĐƯỢC.

  

Mong quý vị một muà khai thuế rất trễ… và rất vui.

 

Lưu ý:  Đây là văn thư chính thức cuả Sở Thuế (IRS) gởi cho Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Ro Khanna.  Tôi chỉ là người đem tin đến cho đồng hương rõ.  Tôi không phải là người cuả văn phòng khai thuế nên sẽ không trả lời mọi câu hỏi liên quan đến thuế má.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Xuân Hiệp

 

 

Hiep Xuan Nguyen (he/him/his)

Senior Congressional Advisor

CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17)

3150 De La Cruz Blvd, #240, Santa Clara, CA 95054

Office: 408-436-2720

Cell: 408-307-6683

https://68ef2f69c7787d4078ac-7864ae55ba174c40683f10ab811d9167.ssl.cf1.rackcdn.com/twitter-icon_24x24.png  https://68ef2f69c7787d4078ac-7864ae55ba174c40683f10ab811d9167.ssl.cf1.rackcdn.com/facebook-icon_24x24.png  https://68ef2f69c7787d4078ac-7864ae55ba174c40683f10ab811d9167.ssl.cf1.rackcdn.com/instagram-icon_24x24.png  https://68ef2f69c7787d4078ac-7864ae55ba174c40683f10ab811d9167.ssl.cf1.rackcdn.com/youtube-icon_24x24.png

Visit our website

Sign up for our monthly newsletter

Không có nhận xét nào: