Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Phe´p lạ tình yêu ! Thật là cảm động !

cid:2.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com  

cid:5.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com  
     
cid:6.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com  
cid:7.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com   
  
   
cid:8.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com  
cid:9.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com   
  
   
cid:10.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com  
cid:11.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com   
   
cid:12.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com  
cid:13.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com   
  

cid:14.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com
cid:15.3128054420@web120703.mail.ne1.yahoo.com 
   

 Et vous à la place de cette femme ! allez-vous vous suicider?
Còn bạn, ở vị trí của người phụ nữ này, bạn có muốn tự vẫn không ?

Không có nhận xét nào: