Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

ĐỨNG DẬY LÊN ĐI - Thơ NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

Đứng dậy lên đi các bạn ơi, 

Sàigon Hà Nội nắng lên rồi , 
Nhân hoà địa lợi thời cơ đến 
Tuổi trẻvùng lên cứu giống nòi.  
<!>

Hãy đứng vùng lên giải phóng ngưởi , 
Tiến về Hà Nội giết đười ươi . 
Nếu cần phơi xác nơi rừng thẳm 
Ta vẫn hy sinh trả nợ đời . 

Không lẽ khoanh tay sống nhục hoài , 
Tư do không thể cậy nhờ ai ? 
Chính ta quyết định tương lai sống 
Dân tộc quê hương phải sáng ngời 

Đứng dậy lên đi các bạn ơi, 
Sàigon Hà Nội nắng lên rồi , 
Nhân hoà địa lợi thời cơ đến 
Cướp lấy cơ may kẻo lỡ thời. 

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT 


Không có nhận xét nào: