Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Hệ Thống Siêu Quyền Lực tại Hoa Kỳ - Lê Quốc (Việt Thức)

alt
Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi… 
Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản hay Tự Do. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh – thậm chí phản bội Dân Tộc và Tổ Quốc của chính nước nó.<!>
Nền chính trị Hoa Kỳ- qua 44 trào Tổng Thống – đều do một thế lực tư bản vô hình có tên gọi là ” Hệ Thống Siêu Quyền Lực” phía sau, hoạch định chính sách và đường lối. Tổng Thống (Hành Pháp) hay Quốc Hội (Lập pháp) là những cơ quan thi hành chính sách của siêu quyền lực vạch sẵn. Có nhiều người thuộc đủ mọi thành phần chánh khách, trí thức, bình dân hay hỏi nhau: Trung Tâm quyền lực Hoa kỳ ở đâu? và ai là người điều khiển? – Tổng Thống dân cử? – Chủ Tịch Quốc hội dân cử? hay Phán quyết của 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện?
Mọi người đều mù mờ, như bị một làn khói hư hư thực thực che giấu, khó nhận ra được ai là người trách nhiệm điều khiển quyền lực Hoa Kỳ? đâu là cơ quan chính thức chỉ huy? Chỉ nghe được những nhận xét chung chung:
“Đó là tụi Tư Bản” hay trí thức hơn: “Một thế lực Tư Bản tài phiệt”.
Sử gia lỗi lạc nước Mỹ – ông Carrol Quigley, nhận định thẳng thắn rằng:
“Quả là một ý tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – một của cánh hữu và một của cánh Tả. Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia Hàn Lâm và giáo điều mà thôi! Thay vì thế, Hai đảng chỉ là Một. Cho nên người Mỹ có thể dùng lá phiếu để vứt bỏ bọn bất lương trong 1 kỳ bầu cử, nhưng không đưa đến những chuyển quyền sâu sắc hay triệt để về chánh sách” .
Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực – đều nhìn nhận rằng: Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau, chi phối và kiểm soát…
HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC HOA KỲ:
altTheo sử gia Carrol Quigley, hệ thống này gồm có 400 nhà Đại Tư Bản, chủ nhân Ngân Hàng, chủ nhân các Công Ty đa quốc gia, những tập đoàn công Ty lớn, những đại gia tỷ phú có một tài sản kếch xù trên thương trường v.v… Tài sản của 400 nhà đại tư bản nầy bằng (=) Tài sản của 155 triệu dân Mỹ gộp lại.
Đây là một tập đoàn tài phiệt mang tên: “Financial Oligarchy” nắm phần lớn những nguồn tài chánh và nhiều tài nguyên khác và có trong tay ảnh hưởng, lẫn quyền kiểm soát qua sự cài đặt người vào các vị trí then chốt, đối với 2 cánh (wings): Cộng Hòa và Dân Chủ như là hai hệ phái của MỘT ĐẢNG TÀI PHIỆT duy nhứt. Hai hệ phái nầy chỉ tranh luận những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt, hình thức và cá nhân. Những chánh sách lớn về đối ngoại cũng như đối nội, đều do hệ thống siêu quyền lực hoạch định. Thí dụ: Chiến lược xoay trục, đem 60% sức mạnh qưân sự sang Châu Á Thái bình Dương, là do quyết nghị của hội nghị siêu quyền lực “illuminati Bilderberg họp năm 2009 tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự.
Hệ thống tài phiệt nầy tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi và bí mật, tuyển dụng những tinh hoa của Hoa Kỳ và thế giới, để cài vào các cơ quan then chốt của chính quyền. Hệ thống nầy căn cứ trên 4 tổ chức sau đây:
1.- The Council on Foreign Relations: 4500 thành viên Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.
2.- The Trilateral Commission: 87 Americans và 337 thành viên thuộc các QG khác.
3.- The Bilderberg Club: 120 đến 140 khách – trong đó có đại diện 13 tổ chức siêu quyền lực và các chánh khách đầy quyền uy của các quốc gia trên thế giới.
4.- Các hiệp hội  miễn thuế như Rockefeller Foundation do David Rockefeller làm chủ tịch, Dale Carnegie Foundation, Ford Foundation v.v…
Hằng năm, hệ thống tài phiệt nầy liên lạc với các Đại Học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton, M.I.T , tuyển dụng các tài năng xuất sắc tốt nghiệp các trường nầy, đài thọ cho học thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp – sau đó tuyển dụng cho vào làm việc tại các công Ty của 400 đại tư bản nầy. Sau một thời gian làm việc, các chủ nhân xem xét cẩn thận và tuyển chọn vào danh sách “The Council on Foreign Relations” hay “The Trilateral Commission ” – dự bị nguồn nhân lực tinh hoa để cài vào các chức vụ then chốt trong guồng máy cai trị của các cơ quan Hành Pháp hay Lập Pháp Hoa Kỳ. Chính các nhân vật cài đặt nầy sẽ soạn thảo đường lối, chánh sách, chiến lược an ninh, chiếu theo nghị quyết của Hội nghị siêu quyền lực ”Bilderberg”- để trình lên Tổng Thống Hoa Kỳ duyệt y.
2015 FEB 17 BILDERBERG 300
Chứng minh: `
* Hành Pháp OBAMA bổ dụng 11 thành viên của “The Trilateral Commission” vào những chức vụ then chốt trong vòng 10 ngày đầu đắc cử Tổng Thống.
* 42% chức vụ ngoại giao hàng đầu trong chánh quyền Truman đều là thành viên của Hội đồng Tài Phiệt “The Council on Foreign Relations”
* 40% trong chánh quyền Eisenhower; 51 % trong chánh quyền Kennedy; 57% trong chánh quyền Johnson, đều là người của các tổ chức trên.
Các nhân vật như Margaret Thatcher, Bill Clinton, Tony Blair đều là thành viên của “The Council on Foreign Relations.
Hội đồng tài phiệt nầy có ảnh hưởng lớn lao trong thế giới truyền thông. Những đại nhật báo như tờ New York Times – Time, Newweek, Washington Post, đều do các tài phiệt Do Thái nắm giữ.
Khi cần thay đổi một chánh sách, giới báo chí truyền thông tung tin thổi phòng lên như phong trào phản chiến chống chiến tranh VN, khai thác những bức ảnh gây “shock” như ảnh bé Kim Phúc, ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tội tên Việt Cọng đã tàn sát gia đình một viên chức Cảnh sát VNCH v.v…
Truyền thông Mỹ do những chủ nhân người Do Thái nắm quyền lực truyền thông bao trùm cả nước Mỹ, đủ sức tạo ảnh hưởng trong quần chúng, điển hình là trường hợp Việt Nam: Chính thế lực tài phiệt truyền thông Do Thái trong chính quyền Nixon, mở chiến dịch xuyên tạc chính nghĩa của VNCH, thổi bùng ngọn gió bão phản chiến dữ dội, châm ngọn lửa biểu tình long trời lỡ đất, áp lực chính quyền Nixon, Johnson phải thay đổi chánh sách: Một mặt, chuyển sức mạnh quân sự về mặt trận Trung Đông – nơi có chiến tranh giữa Israel và Palestine – mặt khác, bắt tay với Trung Cộng – một thị trường béo bở với 1 tỉ 3 trăm triệu người. Kết quả Mỹ tháo chạy và bức tử VNCH. Tên Do Thái Henry Kissinger chính là thành viên của Hội đồng tài phiệt (The Council on Foreign Relations), đã đạo diễn màn rút quân bỏ chạy, dâng VNCH cho Cộng Sản Bắc Việt vào chiếm trọn miền Nam Việt Nam, gây thống khổ tang tóc cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, 250.000 người phải chôn xác dưới lòng đại dương, lùa hàng trăm ngàn quân nhân công chức vào nhà tù không bản án và 90 triệu dân miền Nam vào nhà tù lớn như ngày nay. Các Trưởng cơ quan tình báo CIA: Allen Dulles, John Mc Cone, Richard Helms, William Colby và George W. Bush v.v… đều là người của Siêu Quyền Lực.
HỘI NGHỊ BILDERBERG:
alt
  *  Hằng năm, Hệ thống Siêu quyền lực Hoa Kỳ đều triệu tập một hội nghị. Tính đến nay có 63 lần họp tại các địa điểm khác nhau. Chỉ tính từ những năm gần đây với mục đích chứng minh hoạt động của Siêu quyền lực chi phối chính phủ Hoa Kỳ:
1.- Năm 2008: Họp tại khách sạn Chantilly (Washington) Hoa kỳ ngày 05 đến 08-6-2008. Thành viên cuộc họp: Đại diện 13 hệ phái siêu quyền lực thế giới và các nhà đại Tư Bản lớn, các chánh khách quan trọng đầy quyền lực trên thế giới. TNS Barack Obama được chọn mời tham dự trước ngày tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ và được giới thiệu nói chuyện trước 200,000 người tại một sân vận động Đức. Ông được hoan hô nhiệt liệt ngày 24-7-2008. Và TNS da đen Barack Obama đắc cử Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ.
2.- Năm 2009: Hội nghị siêu quyền lực Illuminati Bilderberg họp tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens của Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự. Hội nghị quyết nghị đề xuất chiến lược xoay trục sang Châu Á /TBD, đưa 60% sức mạnh quân sự Mỹ sang Á Châu.
3.- Năm 2014: Hội nghị Illuminati Bilderberg họp tại Watford Anh Quốc. Hội nghị siêu quyền lực nầy được thành lập ngày 29 đến 31-5-1954 tại khách sạn Biderberg Hoà Lan, gồm 120 đến 150 người gồm 2/3 từ Âu Châu, 1/3 từ Mỹ và Châu Mỹ Latin. Khoảng 100 người là những đại tư bản trong các hệ thống siêu quyền lực, 50 người là các chánh khách lãnh đạo chánh phủ. Tổ chức nầy bảo MẬT, không công bố các quyết nghị của Hội Nghị. Năm 2014 – hội nghị Bilderberg họp ngày 5 và 6 – 6- 2014 tại Watford Anh Quốc. Sau hội nghị, Nhật Bản sửa lại Hiến Pháp, thay đổi điều 9, cho phép Nhật đem quân ra ngoài và liên minh với các quốc gia khác trong mục đích TỰ VỆ và vấn đề chia nhỏ Trung Cộng làm 5 quốc gia nhỏ, để tránh hậu quả cho thế giới. Hội nghị Bilderberg 2014 đã làm thay đổi trật tự tại Á Châu/TBD.
4.- Năm 2015: Tổ chức siêu quyền lực Bilderberg họp tại đại khách sạn Interralpen- Hotel Tysol trên vùng núi gần thành phố Telfs –Austria. Hội nghị Bilderberg gồm có 13 hệ phái siêu quyền lực tại Hoa Kỳ, Châu Âu và châu Mỹ Latin và các chủ Ngân Hàng, chủ các Tập đoàn tài phiệt, các nhà chánh trị cao cấp nhứt đang lãnh đạo các Quốc Gia trên thế giới. Đặc biệt có Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức: Ông Ursula van der Leyen; Tổng thư ký NATO: Ông Jeans Stolberg; Tổng chưởng Lý Anh Quốc: Ông George Orsbone; nguyên Chủ Tịch uỷ hội Châu Âu: ông José Manuel Barroso; cựu Tổng Thống Hoa Kỳ G.W Bush và nhiều nhân vật lãnh đạo.
alt
Đại khách sạn Interralpen – Hotel Tysol tại Austria, Âu Châu xây kiểu hình tổ chim đại bàng.

Hội nghị họp từ ngày 11- 6 – 2015 đến hết ngày 14- 6 – 2015- thảo luận những vấn đề khẩn cấp phải giải quyết: (Xem nghị trình thảo luận dưới đây)
Hội nghị Bilderberg 2015 còn có một mục quan trọng cần thảo luận: Ai sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 của Hoa Kỳ? hội nghị còn giữ bí mật, nhưng tất cả thành viên đều đồng ý rằng: Phải có một vị Tổng Tư Lệnh để điều hành nghị quyết mọi vấn đề thảo luận. Vị Tổng Tư Lệnh đó phải là Tổng Thống Hoa kỳ. Trong 140 nhân vật dự hội, người ta đã thấy có người đại diện cho bà Hillary Chinton. Chỉ biết đến thế, không còn biết thêm gì nữa. Nghị trình thảo luận tại hội nghị Bilderberg-2015 gồm các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng sau đây:
– Artificial Intelligence (Thông minh nhân tạo)
– Cyber security (An ninh Mạng)
– Chemical weapons Threats (Sự đe dọa vũ khí hóa học)
– Globalisation (Toàn câu hóa)
– Terrorism ISIS
– Iran, Bắc Triều Tiên.
– Middle – East
– US Election (Bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ)
– NATO , Ukraine, Nga sô.
Không thấy Trung Cộng và Biển Đông trong chương trình nghị sự nầy. Có lẽ, vấn đề Trung Cộng đã có đề cập trong hội nghị siêu quyền lực 2014 – trong đó Nhật Bản bỏ điều 9 Hiến Pháp, và Trung Cộng cần được xẻ ra làm 5 quốc gia nhỏ, để bảo đảm an ninh cho thế giới.
Danh sách 44 đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã ghi rõ 41 Tổng Thống do Free Mason hay Illuminati Bilderberg chọn, tài trợ và vận động các cuộc bầu cử Tổng Thống. Chỉ có 2 vị là Ông Abraham Lincoln ( 1861-1865) và T.T Kennedy ( 1961- 1963) là không thuộc hệ thống siêu quyền lực. Cả 2 đều bị ám sát chết.
Như đã nói ở trên – đây là một hệ thống tư bản tài phiệt – vô tổ quốc – kể cả Tổ Quốc Mẹ của những tay tài phiệt nầy. Đã có nhiều nguồn tài liệu được giải mật chứng minh trong quá khứ hệ thống tư bản nầy đã từng yểm trợ cho cuộc Cách Mạng vô sản tại Nga và đã tài trợ cho Liên Sô. Qũy Dự Trữ Liên Bang đã cho nền độc tài Sô-viết vay 200 triệu Mỹ Kim khi chúng mới lên cầm quyền.
Người ta phát giác ra các tập đoàn tư bản Hoa Kỳ làm ăn với Liên Bang Sô-viết CS . Eisenhower là thành viên của “Council on Foreign Relations. Churchill, Stalin là hội viên của hội Tam Điểm (*) ( Masonry). Tổng Thống Harry Truman nhường quyền kiểm soát Đông Âu và Trung Hoa cho CS. Ở mặt trận Châu Á/TBD – khi tướng Mc Arthur nói với một vị dân biểu rằng: Ông không được chiến thắng trong cuộc chiến Triều Tiên thì T.T Truman cách chức ông. Và Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Trung Hoa Tưởng Giới Thạch, ngưng tiếp tế quân dụng mà còn cấm các tàu chở quân dụng đã mua. Một vài tàu lén lút chở vũ khí tiếp tế cho quân Tưởng thì những súng ống nầy thiếu cơ bẩm, trở thành vô dụng. Quân Trung Hoa của Tưởng khốn đốn, không còn sức chiến đấu và cuối cùng bị CS đánh bại như VNCH hồi 1975. Chánh quyền Truman đã phản bội người Trung Hoa Quốc Gia để đưa Mao Trạch Đông lên cầm quyền ở Hoa Lục (Stanley Monteith – Brother hood Darness).
Tài liệu giải mật tại các thư viện Liên xô và Hoa Kỳ, khi Liên xô sụp đồ,. chứng minh rằng: Hệ thống siêu quyền lực Hoa Kỳ và các Tập đoàn tư bản tài phiệt đã hỗ trợ, cho vay, và bí mật làm ăn buôn bán với Cộng sản Liên xô. Báo cáo của TNS Caroll Reese thuộc Thượng viện Hoa Kỳ khám phá ra 2 tổ chức Rockefeller Foundation và Ford Foundation đã tài trợ cho các chương trình phát thanh tuyên truyền cổ võ cho chủ nghĩa Cộng Sản và kết luận rằng các tổ chức nầy phải chịu trách nhiệm trong việc đưa cộng sản lên nắm chánh quyền ở Hoa Lục.
Đối với Việt Nam – lịch sử lập lại bài học Trung Hoa, Afghanistan, Irak và nhiều nước có Hoa Kỳ nhúng tay vào – Nixon, Kissenger là thành viên của ” Council on Foreign Relations” (CFR) được Nelson Rockefeller đỡ đầu.
Hệ thống tài phiệt nầy đã phản bội 58,000 binh sĩ Mỹ, 300.000 chiến sĩ VNCH và hàng triệu sinh mạng dân miền Nam, tử trận trong cuộc chiến tự vệ chống sự xâm lăng của quân CS miền Bắc.
Không phải chỉ VNCH mà Trung Hoa Tưởng Giới Thạch, Irak, Afghanistan hay bất cứ nơi nào mà Mỹ can thiệp – tập đoàn tài phiệt núp sau lưng – ảnh hưởng và kiểm soát chánh phủ – đều như thế cả. Họ vốn vô Tổ Quốc, nơi nào kiếm được tiền là họ đến. Lúc hết làm ra tiền là họ đi. Những khầu hiệu Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền chỉ để tuyên truyền. Mục tiêu thật sự của họ là quyền lợi kinh tế – nói khác đi là TIỀN hay TÀI NGUYÊN tính ra tiền. Đôi khi cũng do quyền lợi chính trị, nhưng quyền lợi kinh tế luôn luôn là quyền lợi hàng đầu. Tiến sĩ Stanley Montieth nói rằng Cộng Sản và Tư Bản luôn luôn cộng tác với nhau vì họ có cùng một động lực tinh thần và cả hai cùng tìm kiếm một mục tiêu.
Người Việt Nam – ai mơ màng Mỹ sẽ trở lại VN, ngăn chặn Tàu cộng xâm lăng VN, dùng diễn biến hòa bình để lần hồi tạo lập một chế độ Dân Chủ Nhân quyền, giúp 90 triệu dân Việt thoát khỏi nô lệ Tàu Cộng và được sống trong Tự Do Dân Chủ – là còn mê ngủ. Người Mỹ không hề bỏ một cắc ra tranh đấu cho người Việt mà Mỹ chi tranh đấu cho Mỹ. Trong chương trình tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 – không thấy đề cập – dù chỉ là một câu – vấn đề Việt Nam và Biển Đông. Gần đây nhứt – thông cáo chung hội nghị ASEAN tại Sunnyland, California – không có một Người Mỹ – đúng hơn là siêu quyền lực Mỹ mà đại diện là chánh phủ Mỹ – hay thay ngựa giữa dòng, để lại đàng sau chết chóc, tang tóc, đổ nát trên đầu dân chúng. Nơi nào có Mỹ đi qua là có để lại sự thù hận và mất tin tưởng. Thế giới hiện nay – dù là Đồng Minh của Mỹ, cần Mỹ – nhưng dè dặt, không tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ. Làm kẻ thù của Mỹ còn được Mỹ coi trọng( như Bắc Hàn) – làm bạn của Mỹ thì bị Mỹ bỏ rơi, khi cần. Mới thời gian trước bồng bế, nâng niu, tiếp đón với 21 phát súng thần công người bạn đồng minh, vài năm sau, vứt bỏ không thương tiếc.
Miệng nói chống độc tài, tham nhũng nhưng khi cần ve vản thì ôm hôn thắm thiết kẻ độc tài – như diễn viên Obama đã làm tại hội nghị thượng đỉnh Asean Sunny Land – California năm 2016. Câu nói phũ phàng của Kissenger: “Tại sao chúng nó không chết phứt đi cho rồi” là một bằng chứng của chánh sách Mỹ đối với Đồng Minh Việt Nam.
Người Việt Nam Quốc Gia cần Mỹ nhưng chính người Việt phải dứng vững trên đôi chân của mình. Chín mươi triệu dân Việt Nam phải nhất tề vùng dậy làm Cách Mạng Dân Chủ, nhân quyền. Và người Mỹ lúc đó, cũng vì quyền lợi Mỹ muốn bảo vệ đường hàng hải quốc tế từ eo biển Malacca đến Seoul, Tokyo mà không tốn một viên đạn – đương nhiên sẽ đứng về phía ta, để ngăn chặn Trung Cộng tiến xuống ĐNÁ – sau cùng, để tạo một con cờ trong thế quân bình cán cân quyền lực Đông Nam Á.
Bài toán Việt Nam phải do 90 triệu dân Việt Nam giải quyết. Phải có một “Thein Sein”, một “Aung San Suu Kyi” made in Việt Nam lãnh đạo và sức mạnh của 90 triệu dân Việt Nam vùng lên. Tự Do không ai cho. Dân chủ không ai biếu. Người Việt yêu nước phải vùng lên tranh đấu chống xâm lăng, giành độc lập, Dân chủ thật sự, với sự ủng hộ các nước Dân chủ trên thế giới.
Đến nay, người ta chưa thấy vị cứu tinh nầy, bởi sự cai trị khắc nghiệt, đàn áp tàn bạo của chế độ CS, cộng với sự giáo dục nhồi nhét, bóp méo đến xóa bỏ lịch sử chính thống VN, tạo ra một “xã hội vô cảm, lấy sự mánh mun, lừa đảo làm tinh thần dân tộc” (Bài nói chuyện của Nguyễn Tâm Bảo với cán bộ kiều vận ở hải ngoại). Dầu vậy – người ta vẫn thấy có nhiều mầm móng bất ổn trong Đảng, nhiều dấu hiệu ngấm ngầm trong quần chúng, chắc chắn sẽ có Người cứu nước đứng lên lãnh đạo nhân dân vùng dậy … Trong quá trình lịch sử Việt Nam, khi bị Tàu xâm lăng, khi có những tên phản quốc Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc xuất hiện, tất sẽ có những vị anh hùng Lê Lợi, Quang Trung, Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo … đứng lên làm lịch sử. Không lẽ lịch sử 4000 năm của Việt Nam chấm dứt nơi đây?
Và người Việt Nam quốc gia hải ngoại luôn luôn nhớ ơn đất nước và nhân dân Hoa Kỳ – đất nước đã cưu mang, đùm bọc hằng triệu người dân Việt định cư, sống Tự Do, no ấm trên lãnh thổ mình – và nhân dân Hoa Kỳ, với tấm lòng nhân đạo bao la, đã dung chứa, giúp đỡ, đối xử có tình người, tạo điều kiện cho người Việt thành công rực rỡ như ngày nay.
         Người Việt quốc gia không bao giờ quên ân nghĩa nầy đối với nhân dân Hoa Kỳ.


                         LÊ QUỐC

Không có nhận xét nào: