Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Sắp có thẻ Medicare mới năm 2018, - coi chừng bị lừa

Image result for hình ảnh một tấm thẻ medicare của hoakỳ

 June 13, 2017
 WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid vừa gởi ra thông báo lưu ý người sử dụng thẻ Medicare phải cẩn thận, vì có thể bị lừa trong thời gian này. Thông báo của trung tâm cho biết: “Mặc dù mãi tới Tháng Tư, 2018, quý vị mới nhận được thẻ Medicare mới, nhưng những kẻ lường gạt đã lợi dụng sự hoang mang này để gian lận và lường gạt.”
<!>
Trung tâm giải thích, do một đoạn của Đạo Luật Tiếp Cận Medicare và Tái Cho Phép CHIP (Medicare Access and CHIP Reauthorization Act – MACRA) được thông qua năm 2015, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid bắt buộc phải loại bỏ các số An Sinh Xã Hội ra khỏi tất cả các thẻ Medicare.
Sự thay đổi này là để giúp ngăn ngừa gian lận và bảo vệ danh tính của người sử dụng.
 
Hiện nay, đa số các con số An Sinh Xã Hội của người dân là số Medicare của họ, làm cho việc thu thập các số Medicare trở thành một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ lường gạt để lấy trộm danh tính của người sử dụng, mở ra các thẻ tín dụng mới hoặc lấy tên của người có tên trong thẻ để vay tiền.
Tuy nhiên, con số mới, sẽ không dính líu gì với con số An Sinh Xã Hội của người sử dụng, do đó được an toàn hơn.
Chính vì vậy mà những kẻ lường gạt có thể lợi dụng sự thay đổi này để làm một số chuyện sau đây:
-Một số kẻ lường gạt gọi cho những người thừa hưởng tự xưng là nhân viên của Medicare và nói họ phải xác nhận các con số Medicare hiện nay của họ trước khi gửi cho họ một thẻ mới.
-Những người khác gọi điện thoại đến, nói rằng người hưởng Medicare phải đóng một khoản lệ phí cho thẻ mới và hiện đang thu thập thông tin cá nhân của họ.
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid xác nhận: “Không có lệ phí nào cho thẻ mới của quý vị và Medicare sẽ không bao giờ gọi để hỏi thông tin của quý vị, bởi vì chúng tôi đã có thông tin này rồi.”
“Nếu quý vị nhận được bất cứ cú điện thoại nào như vậy hoặc khả nghi, hãy gác máy điện và gọi Thanh Tra Medicare Cho Người Cao Niên tại số 1-855-613-7080.
Nếu cần giúp đỡ về Medicare, hãy gọi Chương Trình Cố Vấn và Biện Hộ của Bảo Hiểm Sức Khoẻ (HICAP) tại số1-800-434-0222, hoặc vào trang web www.cahealthadvocates.org. (Đ.D.)

Không có nhận xét nào: