Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

Mắt hoạt động như thế nào? How Your Eyes Work?


Mắt người là một cơ quan đáp ứng với ánh sáng và có nhiều chức năng khác nhau. Là một cơ quan cảm giác, mắt ở lớp thú tạo ra một điều kiện cần của thị giác. Các tế bào que và nón trong võng mạc cho phép sự cảm nhận ánh sáng và khả năng nhìn có ý thức bao gồm phân biệt màu sắc và cảm nhận về chiều sâu. Mắt người có thể phân biệt 10 triệu màu khác nhau và nhiều khả năng là có thể nhận biết một photon đơn lẻ.
<!>
The human eye is an organ which reacts to light and pressure. As a sense organ, the mammalian eye allows vision. Human eyes help provide a three dimensional, moving image, normally coloured in daylight. Rod and cone cells in the retina allow conscious light perception and vision including color differentiation and the perception of depth. The human eye can differentiate between about 10 million colors and is possibly capable of detecting a single photon.Human eye

https://www.youtube.com/watch?v=syaQgmxb5i0&list=PLRmb5AxU-JXgajvrrcozhkhMeSWa0XI0Z&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=syaQgmxb5i0&list=PLRmb5AxU-JXgajvrrcozhkhMeSWa0XI0Z&index=11

Không có nhận xét nào: