Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

PHÂN ƯU - NGUYỄN VĂN LONG, Cựu SVSQ Khóa 22 TVBQGVN - Quốc Nam

 Phân Ưu.

Vô cùng tiếc thương nhận được tin Bạn Hiền:

NGUYỄN VĂN LONG, Cựu SVSQ Khóa 22 TVBQGVN (Dalat)

Đã bỏ xa quý Đồng Môn Võ Bị & quý Chiến Hữu QLVNCH để về Miền Vĩnh Cửu, ngày 2 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Quí Mão). Tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hưởng thọ 79 tuổi.

<!>

Chúng tôi chân thành phân ưu cùng Chị Quả Phụ Nguyễn Văn Long và Tang Gia họ Nguyền. Nguyện cầu Hương Linh bạn Nguyễn Văn Long sớm về Cõi Phật.

Thành Kính Phân Ưu.

-         QUỐC NAM, Tác giả/Thi văn sĩ

-         Cựu SVSQ/TVBQGVN Khóa 22

-         Tác Giả 2 thi tập sáng tác riêng cho Võ Bị Dalat: Tình Ca Lính Alpha Đỏ xb năm 1968 & Bản Thanh Ca Alpha Đỏ xb năm 2012

-         Chủ Tịch Ban Điều Hành An-Lộc Foundation (since 2012), Chiến trận lớn nhất trong cuộc đấu tranh Quốc-Cộng gần 100 năm

-         Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội tôn vinh Chữ Quốc Ngữ & Vinh danh QLVNCH năm 2019.

Không có nhận xét nào: