Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

CÁM ƠN - Hội Chợ Tết & Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân 2024 Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St Pete - Clearwater - Largo Florida & Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại Cộng Tác Tổ Chức - Nhất Hùng


Hội Chợ Tết & Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân 2024
Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St Pete - Clearwater -
Largo Florida & Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại Tổ Chức
<!>


Thí Sinh Dự Thi Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân
Chào Ban Giám Khảo. Từ Trái:
- Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa (CT Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia St Pete - Clearwater - Largo Florida)
- Ký Giả, Nhà Văn, Nhà Thơ Nguyễn Thiếu Nhẫn
- Nhà Thơ Tạo Ân (Tổng Thư Ký Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH HN)
- Bà Sâu Hùng (CT Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn)
Nhất Hùng, Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại
Không có nhận xét nào: