Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

TREO CỔ ĐẢNG VIÊN - Thơ NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

image

Đã đến lúc phải ly khai Cọng đảng .
Chống độc tài để được hưởng Tự Do.
    Các đảng viên đa số rất ngây thơ
      Bám theo đảng vì sống nhờ ấm cật.
<!>

                             Hãy tỉnh ngộ và nói lên sự thật,
                             Đảng thi hành một chính sách ngu dân.
                             Bóc lột người Đảng hứa hẹn ban ơn
                             Nhưng thực tế quỷ quyệt hơn tài phiệt.

                            Đảng đồng thuận cho quân Tàu trấn lột ,
                            Hà hiếp dân thâu tóm hết tài nguyên .
                            Đất ruộng vườn là cơ nghiệp tổ tiên
                            Tàu mua rẻ,  dân mất quyền canh tác.

                            Dân ngư phủ sống nương nhờ biển bạc
                            Đã bao đời theo dòng nước nổi trôi
                            Biển là nguồn nuôi sống biết bao người
                            Nay bi cấm thuyền ra khơi đánh cá.

                           Dân bộ đội phục viên về làng xã
                           Bị khinh khi thân tàn phế ngu đần .
                           Đảng vắt chanh bỏ vỏ phải ăn xin
                           Sống cơ cực khắp các miền xó chợ.

                           Đã đến lúc phải ra tay trừ khử
                           Đảng côn đồ . Xé cờ đỏ vàng sao.
                           Các bạn ơi, sớm tỉnh ngộ đi nào
                           Treo cổ hết đảng viên còn theo Đảng.

                                  NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

                                            Thanksging 2017

Không có nhận xét nào: