Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Chương trình Hospice là gì? - Yến Tuyết


alt
Hỏi: Tôi có thân nhân đang bệnh nặng và muốn tìm hiểu về chương trình Hospice. Xin giải thích là chương trình này có được Medicare bao trả toàn phần hay một phần nào đó thôi?
Ông T. Lê (Laguna Niguel)
Ðáp: Hospice là một quyền lợi do tiểu bang thiết lập bao gồm một số dịch vụ cung cấp cho những cá nhân bị bệnh nặng, đang trong tình trạng hấp hối.<!>
Hospice Care dành cho những người bệnh ở trong giai đoạn được bác sĩ thẩm định là chỉ còn sáu tháng, hay ít hơn, để sống sót với căn bệnh hiểm nghèo nào đó của họ.
Nếu sống lâu hơn sáu tháng, người bệnh vẫn có thể tiếp tục nhận được sự chăm sóc qua chương trình Hospice miễn là người giám đốc y tế cũng như các bác sĩ của chương trình chứng nhận lại là người đó vẫn ở trong tình trạng chờ chết và không thể chữa trị thêm được nữa.
Bệnh nhân và gia đình của họ sẽ làm việc với nhóm chuyên viên trong nhóm Hospice để thành lập một chương trình phù hợp với nhu cầu của người bệnh.
Ngoài bệnh nhân và gia đình giữ vai trò quan trọng trong chương trình Hospice, nhóm chuyên viên liên hệ sẽ gồm có bác sĩ, y tá, cán sự xã hội, dược sĩ, cố vấn tâm lý và chuyên viên về vật lý trị liệu. và ngôn ngữ trị liệu.
Chương trình Hospice còn bao gồm việc chăm sóc tại gia cho người bệnh, săn sóc ngắn hạn ở bệnh viện, bao trả dụng cụ y tế, giúp việc nhà.
Có một bác sĩ thuộc chương trình Hospice làm việc cho nhóm này, thế nhưng bệnh nhân có thể yêu cầu bác sĩ gia đình của mình tham dự để theo dõi và kiểm soát việc chăm sóc.
Thêm vào đó, các bác sĩ và y tá làm việc cho Hospice Care phải túc trực sẵn sàng 24 giờ/ngày trong 7 ngày một tuần để hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình của họ khi cần.
Cá nhân phải tự chọn một chương trình Hospice bằng cách điền một tờ cam kết với chương trình của một cơ quan lo dịch vụ này.
Bệnh nhân phải hiểu rõ rằng một khi ký vào giấy cam kết này, họ sẽ không còn nhận được sự chữa trị cho bệnh trạng của mình nữa vì đã ở trong giai đoạn cuối cùng của căn bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng có quyền thu hồi hay bãi bỏ việc chọn lựa chương trình Hospice bất cứ lúc nào.
Chương trình Hospice cho phép người bệnh và thân nhân của họ chọn lựa nhân sự chăm sóc tại nhà của họ, trừ khi họ chọn ở một cơ sở chăm sóc dành cho người hấp hối. Nếu nhóm chuyên viên của chương trình Hospice quyết định là người bệnh cần chăm sóc ở một bệnh viện chuyên lo cho người hấp hối, họ sẽ sắp xếp cho người bệnh ở lại nơi đó.
Trong trường hợp bệnh nhân cần chăm sóc tại bệnh viên, cơ quan lo chương trình Hospice sẽ sắp xếp mọi dịch vụ. Chi phí của việc săn sóc bệnh nhân tại bệnh viện là do Medicare trả trực tiếp cho cơ quan lo dịch vụ Hospice. Cơ quan này có hợp đồng với bệnh viện và việc chi trả ra sao căn cứ trên sự đồng ý giữa hai cơ sở với nhau. Tuy nhiên, nếu người bệnh muốn nhận sự chăm sóc tại bệnh viện và cơ quan lo về Hospice không sắp xếp việc chi trả như thế nào trước đó, người bệnh có thể phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tại bệnh viện.
Làm thế nào để tìm một chương trình Hospice tốt?
Trước khi đi tìm một cơ quan lo việc chăm sóc cho những người hấp hối (hospice care), quý vị nên đặt những câu hỏi sau đây:
-Cơ quan cung cấp dịch vụ Hospice Care có giấy phép hành nghề do tiểu bang và liên bang cấp không?
-Cơ quan cung cấp dịch vụ Hospice có huấn luyện người chăm sóc tại gia không?
-Bác sĩ gia đình của bệnh nhân có hợp tác làm việc với bác sĩ thuộc chương trình Hospice hay không?
-Có bao nhiêu bệnh nhân được đặt dưới sự chăm sóc của các nhân viên chương trình Hospice?
-Nhân viên của chương trình Hospice luôn luôn có mặt để thảo luận với người bệnh và gia đình về việc chăm sóc không?
-Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên của chương trình Hospice đáp ứng như thế nào sau giờ làm việc?
-Căn cứ vào những điều kiện nào để lượng định chất lượng của việc chăm sóc qua chương trình hospice.
Cơ quan lo vấn đề Hospice mà quí vị chọn lựa phải được Medicare chấp thuận thì Medicare mới trả tiền.
Nếu đang ghi danh vào một chương trình Medicare quản lý tư MAPD-HMO hay PPO và muốn dùng Hospice Care, quý vị nên nhờ họ tìm giùm một chương trình nhận việc trả tiền từ chương trình Medicare.
Một khi phúc lợi Hospice bắt đầu được sử dụng, Medicare căn bản sẽ trả tất cả mọi nhu cầu mà quý vị cần đến khi ở giai đoạn cuối cùng này. Ngay cả khi quý vị đang ghi tên vào một chương trình HMO hay PPO đi nữa, Medicare căn bản cũng trả các nhu cầu y tế nói trên.
Quý vị cũng có thể nhận những dịch vụ y tế khác không liên hệ đến bệnh trạng nguy kịch của quý vị và được Medicare bao trả thế nhưng quý vị có thể phải trả phụ chi theo đòi hỏi và điều lệ của họ.
Quý vị có thể yêu cầu chấm dứt chương trình Hospice bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được cơ quan lo Hospice yêu cầu ký vào tờ đơn có in ngày tháng chương trình đó chấm dứt. Quý vị không bị bắt buộc ký vào giấy tờ chấm dứt nếu vẫn còn muốn nhận chăm sóc qua chương trình này.
Ngoại trừ trường hợp sức khỏe của trở nên khả quan hơn, lúc đó quý vị có thể chấm dứt Hospice Care vì không cần nó nữa.
Cần tìm hiểu thêm về chương trình chăm sóc ở giai đoạn cuối đời hay thời kỳ hấp hối, quý vị có thể vào trang web “Medicare.gov.”
Yến Tuyết là cố vấn của Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế (HICAP) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging – Southern California. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP qua số điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.
Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân Orange County mà thôi. Nếu ở ngoài quận hạt, xin gọi số điện thoại miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay “State Health Insurance Program” (SHIP) ở địa phương mình cư ngụ.

Không có nhận xét nào: