Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

7 ĐIỀU CẦN HỌC SUỐT ĐỜI - PHTQ     Thứ nhất, "Học nhận lỗi".

     Con người thường không chịu nhận lỗi
lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho
người khác,  cho rằng bản thân mình  mới
đúng, thật ra không biết nhận lỗi  chính  là
một lỗi lầm lớn.<!>

     Thứ hai, "Học nhu hòa".

     Răng  người  ta rất  cứng, lưỡi người ta
rất mềm,  đi hết cuộc đời  răng người ta lại
rụng hết, nhưng lưỡi vẫn còn nguyên, cho
nên cần phải học mềm mõng,  nhu hòa thì
đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.

     Giữ tâm nhu hòa  là  một  tiếng  bộ  lớn.

     Thứ ba, "Học nhẫn nhục".

     Thế gian này  nếu nhẫn  được một  chút
thì sống yên bễ lặng,  lùi lại một bước biển 
rộng trời cao.Nhẫn chính là biết xử sự,biết 
hóa giải,  dùng  trí tuệ và năng lực làm cho  
chuyện lớn  hóa  thành  nhỏ,  chuyện  nhỏ 
thành không. 

     Thứ tư, "Học thấu hiểu".

     Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nẩy sinh những
thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên
thấu hiểu nên thông cảm lẫn nhau, để giúp
đỡ  lẫn nhau,  không  thông  cảm  lẩn  nhau
làm sao có thể hòa bình được?

     Thứ năm, "Học buông bỏ".

     Cuộc đời như chiếc vali, lúc cần thì xách
lên,  không cần dùng  nữa thì đặt xuống, thì
lại không đặt xuống, gióng như kéo một  túi
hành  lý  nặng  nề  không tự tại chút nào cả.
Năm tháng  cuộc  đời  có  hạn, nhận lỗi, tôn
trọng bao dung, mới làm cho người ta chấp
nhận mình,biêt buông bỏ thì mới tự tại được!

     Thứ sáu, "Học cảm động".

     Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng
nên  hoan  hỷ  mừng  vui  cùng  cho họ, nhìn 
thấy  điều  không  may  của  người khác nên
cảm động. Cảm động là thương yêu, tâm  Bồ
đề;  trong  cuộc  đời của tôi, có rất nhiều câu
chuyện, nhiều  lời nói  làm tôi cảm động, cho 
nên  tôi  cũng  rất  nổ  lực  tìm  cách  làm cho 
người khác cảm động.

     Điều thứ bảy, "Học sinh tồn".

     Để  sinh tồn,  chúng ta phải duy trì bảo vệ 
thân  thể  khỏe  mạnh,  thân  thể  khỏe mạnh 
không  những  có  lợi  cho  bản thân, mà còn 
làm cho gia đình,bè bạn yên tâm, cho nên đó
cũng là hành vi hiểu để với người thân.....


     

Không có nhận xét nào: