Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

THƯ MỜI Của CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIACỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA
THE UNITED VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF NORTHERN CALIFORNIA
Congdongvietmyca.org
<!>

BAN BẦU CỬ
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2023

Kính Gửi

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
Giới Truyền Thông, Báo Chí và YouTuber
Quý Bậc Trưởng Thượng và Nhân Sĩ
Quý Hội Đoàn, Quý Đoàn Thể, và Quý Hội Đồng Hương
Quý Hội Đoàn Quân Đội ,Cựu Quân Nhân QLVNCH
Các Anh Chị Em Sinh Viên và Học Sinh

v.v. Buổi Tuyên Thệ , Ra Mắt ban đại diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
Chủ Nhật Ngày 14 tháng Giêng, 2024, lúc 10:30 sáng
Tại Issac Newton Center, County Government Bldg,
70 West Hedding St, San Jose, CA 95113

Chúng tôi kính chúc quý vị một mùa lễ an lành và một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.

Chúng tôi đa tạ sự yểm trợ của quý vị trong công việc xây dựng cộng đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, nói chung, và sự đóng góp xây dựng một cơ chế cộng đồng mà quý vị có tiếng nói trực tiếp, tức là Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, nói riêng, trong nhiều năm tháng qua. Hơn năm mươi hội đoàn cùng các thân hào nhân sĩ đã dành thời gian và công sức trực tiếp làm việc để thiết lập nên cơ chế này cho Tập Thể Người Việt Quốc Gia Bắc California, trong vòng năm năm qua.

Vì thế, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi ra mắt của tân Ban Ủy Ban Chấp Hành . Họ là con đẻ tinh thần của quý vị.

Sự hiện diện của quý vị rất cần thiết và việc tiếp tục hỗ trợ về mặt tinh thần cho công việc của Ủy Ban Chấp Hành này rất quan trọng trong công cuộc xây dựng cộng đồng Tập Thể Người Việt Quốc Gia nói chung và cơ chế Cộng Đồng Việt Mỹ nói riêng.

Vì chúng tôi không có thể gửi thư mời này đến từng cá nhân Người Việt được, xin quý vị chuyển lời mời này đến họ. Chúng tôi xin cáo lỗi những thiếu sót, nếu thư mời này không đến tay từng quý vị, như chúng tôi mong muốn.

Chúng tôi mong tiếp xúc, hàn huyên và nghe ý kiến xây dựng của quý vị trong buổi Tuyên Thệ và ra mắt này.

Kính chào,
Ban Bầu Cử

Nguyễn Bick, Trần Đức Túc, Jimmy Phan

Không có nhận xét nào: