Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Traffic light tree in London

Traffic light tree in london

The Traffic Light Tree — A modern monument in the style of pop art. A tree consists of 75 traffic lights. Such a tree is located at one of the crossroads of London, on a headland on Trafalgar Way, directly opposite the Billingsgate Market. The height of the miraculous traffic light is 8 meters.Traffic light tree realistically reproduces the wood structure. On each branch of this tree are "traffic light leaves" that blink with natural colors: red, green and yellow. In 2005, a survey was conducted among British motorists, which London intersection do they consider the best? The intersection with the traffic light tree won by a large margin.<!>

The tree does not have any practical function, although all the traffic lights on it are real and are switched in a strictly defined sequence using Peek Traffic. Already several times the miracle traffic light in London, changed its location.

Source | Flickr
Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Traffic light tree in london
Source | Flickr

Không có nhận xét nào: