Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Thư Ngỏ của Phong Trào Giành Lại Quyền Tự Chủ cho Dân Tộc

Phú Yên Online - Phát sóng truyền hình độ nét cao
Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
Kính thưa quý bậc Trưởng Thượng
Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức người Việt Quốc Gia
Kính thưa tất cả quý Đồng Bào Việt Nam yêu nước

Kính thưa quý liệt vị,
Chúng tôi một nhóm anh chị em thuộc nhiều thành phần hiện đang sống khắp nơi trên thế giới.Chúng tôi không quản ngại tài hèn sức mọn, không sợ sức yếu thế cô; chúng tôi đã tập hợp lại với nhau vì cùng chung một hoài bão đấu tranh cho một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do và Dân Chủ không còn chế độ cộng sản.
Với những suy nghĩ mang tầm vóc to lớn như thế, nên chúng tôi xin đạo đạt thư ngỏ này gửi đến tất cả quý liệt vị.<!>

Như quý vị đã biết, sau 45 năm cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam và 75 năm toàn cõi đất nước Việt Nam, đặt nước ta dưới sự cai trị độc tài, phi nhân, và đang đưa quê hương dân tộc Việt vào tay bọn quốc thù Tàu cộng. Toàn dân Việt Nam đứng trước hiểm hoạ bị diệt vong và ai ai cũng nhìn thấy. Không thể chờ đợi được nữa, không trông chờ vào thế lực nào khác ngoài sức mạnh của Dân Tộc. Chúng tôi khởi xướng Phong Trào Giành Lại Quyền Tự Chủ cho Dân Tộc kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam khắp nơi cùng chung tay góp sức chấm dứt ĐCSVN cứu nước.
Thưa quý vị,
Để thực hiện được mục tiêu này, Phong Trào Giành Lại Quyền Tự Chủ cho Dân Tộc dùng phương tiện truyền thông cho công cuộc đấu tranh “Toàn Diện“. Chúng tôi tận dụng sức mạnh của các phương tiện như Báo Chí, Phát Thanh, Truyền Hình, truyền thông đại chúng Facebook, Youtube, Twitter, Blog, Mạng lưới Điện Toán…v.v. để nối kết mọi người Việt Nam yêu nước khắp nơi. Phong Trào Giành Lại Quyền Tự Chủ cho Dân Tộc mở rộng cho tất cả mọi người Việt Nam yêu nước cùng chung tay góp sức để thực hiện. Phong Trào sẽ khởi đầu bằng một chương trình phát thanh, trên làn sóng Radio 1430AM, mỗi ngày từ 1:00pm đến 4:00pm, từ thứ Hai đến Thứ Sáu, một tờ nhật báo tại San Jose và một đài Youtube TV. Đây là tiếng nói chung của Người Việt Nam Yêu Nước. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng góp sức, nhiệt tình ủng hộ trong khả năng mình bằng những bài viết, những lời ca, cùng phổ biến những chương trình này đến đồng hương, đồng bào trong và ngoài nước.

Mọi người đều biết, đoàn kết là sức mạnh, tuy nhiên, cho đến hôm nay, Thế Kỷ thứ XXI, người Việt yêu Tự Do, Dân Chủ vẫn chưa thấy được tự do no ấm cho đồng bào Việt Nam. Phong Trào Giành Lại Quyền Tự Chủ cho Dân Tộc mở ra một phương thức mới, đây là phương tiện mọi người và mọi tổ chức đều có thể tham dự vào công cuộc chung này, cùng nhau đưa ra những đường lối ,và kế hoạch thực tế cho công cuộc xoá bỏ chế độ độc tài CSVN. Chúng tôi trân trọng kính mời.
Trân Trọng Kính Chào.
Phong Trào Giành Lại Quyền Tự Chủ cho Dân Tộc.

Mọi đóng góp ý kiến, Tham gia Phong trào hoặc ủng hộ quảng cáo trên đài Radio 1430AM và Nhật Báo Vì Dân
Xin quý vị vui lòng L/L với chúng tôi qua điện thoại hay điện thư :

Lê Bình 408-628-8758 nangtheky21@yahoo.com 
Mc Hồng Mai , 408-276-7743
Mỹ Linh Phạm mylinhhoppham@gmail.com 
BillyKhiêm Bỉnh Nguyễn 408-313-0797, Billynguyen2007@yahoo.com

Không có nhận xét nào: