Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Những Giống Chim Lạ ST

<!>


2. Victoria Crowned Pigeon


3. The Harpy Eagle


4. Cock of the Rock


5. Blue Tailed Tit


6. Inca Tern


7. Strawberry Finch


8. Taiwan Blue Magpie


9. Mountain Blue Bird


10. South Philippine Dwarf Kingfisher


11. Blue Crowned Pigeon


12. Sword-Billed Hummingbird


13. The Black-Throated Bushtit


14. Crested Duck

15. Malaysian Large Frogmouth And Her Baby

16. Plate-Billed Mountain-Toucan


17. Mandarin Duck


18. Grandala


19. Bearded Reedling


Sưu tầm

Không có nhận xét nào: