Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

** Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phái đoàn thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa , 21/06/2020

Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 1.jpg
<!>
Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 2.jpg

Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 3.jpg
Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 4.jpg
Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 5.jpg
Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 6.jpg
Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 7.jpg
Ông Đ.S Thăm Nghĩa Trang 8.jpg


Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Sau Khi Trùng Tu


Trùng tu 2.jpg


Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Trước Khi Trùng Tu

Trước khi Trùng tu  1.jpg
Trước khi Trùng tu 2.jpg
Trước khi Trùng tu 3.jpg

Cắt Cây

Cắt cây 1.jpg
Cắt cây 2.jpg
Cắt cây 3.jpg
Cắt cây 4.jpg
Cắt cây 5.jpg
Cắt cây 6.jpg

Cây Bạt Gốc


Cây bạt gốc 1.jpg
Cây bạt gốc 2.jpg
Cây bạt gốc 3.jpg
Cây bạt gốc 4.jpg

Không có nhận xét nào: