Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

HOẢ TÁNG ...CÓ CHI MÀ PHẢI NGẬM NGÙI ...... - Biếm thi THA HƯƠNG


Ai hoả táng ? nói chơi hay thiệt?
Văn bản đây, ký kiếc tỏ tường...
Sở Tài Nguyên với Môi Trường
Đảng ta ra lịnh chủ trương đó mà
Mới hôm nọ đảng ta hãnh diện
Dịch đến đây đảng thiến nó ngay
Trùng nào mà dám múa may
Không ai được chết, dịch này sợ chi !<!>
Sao nay lại bất kỳ ...hoả táng
Và phải tìm giải pháp ngay thôi
Để mà ứng phó kịp thời
Bịnh nhân nặng nhiễm chưa đòi...tử vong
Thì hoả táng là xong, là nhất
Mau xây lò, công suất tối đa !
Khẩn trươngphương án đề ra
Vận hành, hoạt động, cứ mà luân phiên
Hai mươi bốn tiếng liền, công tác
Thi hành ngay giải pháp cách ly
Cán nào bị dịch lôi đi
Thay ngay cán khác vào thì xong thôi
Lò thiêu chớ được ngơi làm việc
Trong tình hình đặc biệt, khẩn trương
Không làm ảnh hưởng môi trường
Bịnh nhân nhiễm nặng, thiếu giường, để chi
Hãy hoả táng bởi vì thực tế
Nhiễm nặng là ...có thể tử vong !
Chữa chi, phí thuốc, uổng công
Đem đi hoả táng cho xong cái đời !
 *
Đảng ta ứng phó tuyệt vời
Bịnh nhân nhiễm nặng thiêu tươi là ...huề
Chữa chi cho lắm nhiêu khê
Hãy đem hoả táng, ai chê bắt liền !
Theo gương anh Chệt là ...tiên !
Xong vu cho Mỹ có phiền chi đâu!!!
Mặc cho dân Việt u sầu
Đảng ta cứ bám anh Tàu đảng  dzui...
Có chi mà phải ngậm ngùi ...

Tha Hương

Không có nhận xét nào: