Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Tấm hình bằng ngàn lời nói

âDon't ever go to war. Even if you win, the battle is never over inside you.â   War was a huge theme and a part of the setting in this novel because it shapes several of the characters.
<!>
See the source image

Vietnam War Rare Photos
05 Mar 1966, Vietnam --- Pfc. John Stananback of East Paterson, N.J., carries a Viet Cong soldier on his back to a first aid station near Bau Bang, 30 miles north of Saigon, March 5, 1966. Soldiers of the U.S. 2nd Battalion, 28th Infantry fought off a multi-battalion Viet Cong attack, and found this man left behind, bloodied, barefoot and unarmed. (AP Photo/Horst Faas) | Location: Bau Bang, VIETNAM.
 
DANANG 1966 - MARINE IN VIETNAM PLAYS WITH CHILD | Flickr - Photo Sharing!
-- 

Không có nhận xét nào: