Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Một Chút Kỷ Niệm - Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo 2016 - Ý Nga

 


Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại (PT HĐVNHN) đang ngày càng tạo uy tín lớn trong cộng đồng, nhất là những nơi có đông đảo người Việt tỵ nạn cộng sản như Mỹ (lấy một ví dụ nhỏ: riêng tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ thôi, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến cho biết: “Có 17 Liên Đoàn, với khoảng 2.800 Hướng Đạo Sinh các ngành và khoảng 300 Trưởng”). Theo tôi, sở dĩ Hướng Đạo Việt Nam thành công như thế là nhờ đã giỏi: hướng trẻ về nguồn, dùng phương pháp Giáo Dục Bằng Trò Chơi đào tạo trẻ trở nên tháo vát, giỏi giang và hữu dụng cho xã hội. 
<!>
Sự thành công thể hiện rõ nét nhất là qua các trưởng trẻ hôm nay: (những em mà cách nay 12 năm, qua các trại Thẳng Tiến 8, 9 &10 hãy còn bập bẹ tiếng Việt ngượng ngùng trong những bước đầu mới chập chững bước vào Hướng Đạo) vậy mà nay các em đã có thể đứng trình bày những vấn đề lớn trước tập thể bằng tiếng Mẹ một cách trôi chảy, dõng dạc, đầy tự tin và đạt tính thuyết phục cao nơi đám đông. Các em làm được những việc rất xuất sắc, qua các dự án lớn, phục vụ cho cả mấy ngàn người, nhờ vào kinh nghiệm chuyên môn Hướng Đạo đã học hỏi, nhờ vào sự phối hợp rất khoa học với kỹ thuật hiện đại và trên hết, nhờ vào tinh thần muốn bảo tồn và yêu thích văn hóa Việt. Tôi thật sự xúc động khi nghe các em tâm sự về ý chí muốn dấn thân phục vụ cho phong trào để giúp các em đồng hương VN nhỏ hơn, đã sinh ra và lớn lên trên đất người.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phụ Huynh hãy khuyến khích con em đi theo Hướng Đạo và theo học các trường Việt Ngữ vì anh chị em chúng tôi là những người tình nguyện dấn thân và phục vụ cho cộng đồng một cách hoàn toàn vô vị lợi. (Là một người đã từng làm việc ấy từ năm 1980 đến nay, từng tiếp xúc, tìm hiểu với bổn phận “giúp ích” cộng đồng, tôi biết rất rõ là tuy có gặp nhiều chướng ngại nhưng nhờ vào lời hứa thứ hai của Hướng Đạo: Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào”  điều luật thứ 8 làHướng Đạo Sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi” mà anh chị em không hề nãn lòng).
1-Hội Nghị Trưởng 2016 đã làm gì?
Qua 66 phiếu bầu hợp lệ của các chi nhánh và các miền về tham dự, Hội Nghị Trưởng 2016 đã đưa ra được một Quyết Nghị ngày 3.7.2016, gồm 12 điều, sẽ được thực hiện và cập nhật vào các văn kiện tu chính kế tiếp của Hội Đồng Trung Ương.
Với 6.500 Hướng Đạo Sinh VN các ngành, trong 60 Liên Đoàn HĐVN trên thế giới, thì theo Ý Nga, niềm vui quan trọng nhất chính là thành quả đã đạt được sau hai ngày họp hành bận rộn và căng thẳng với 15 biểu quyết chính được đưa ra, bao gồm 26 đề nghị, nhằm cải tổ mọi sự thuận lợi cho sinh hoạt của Phong Trào trong giai đoạn hiện tại (tóm tắt của tác giả, từ Biên Bản của Đại Hội Đồng ngày 3.6.2016):
-Các Miền/Chi Nhánh:
          *Phải có một Trưởng phụ trách Truyền Thống Hướng Đạo VN & Văn Hóa VN.
*Nên có cơ cấu theo tiêu chuẩn chung.
*Nên có Ủy viên để làm việc và thu thập tin tức, tài liệu cho Ban Tu Thư & Bản Tin.
          *Mỗi Đơn Vị cử tri có 1 phiếu tại hội Nghị Trưởng & Đại Hội Đồng.
*Các Đơn Vị không hiện diện trong Hội Nghị Trưởng không thể ủy nhiệm Trưởng thay mặt để bỏ phiếu.
*Các Đơn Vị không hiện diện trong Đại Hội Đồng thì có thể ủy nhiệm Trưởng thay mặt để bỏ phiếu.
*Phó Chủ Tịch Nội Vụ có quyền giải quyết công việc nếu Chủ Tịch không còn đảm trách nhiệm vụ. Trong vòng 6 tháng phải tổ chức bầu cử tân Chủ Tịch.
-Thành lập:
*Toán Huấn Luyện của Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo VN
*Ban Tài Chánh và một Hội Bảo Trợ bất vụ lợi
-Thực hiện:
a-“Pin” đeo huân chương: Bắc Đẩu & Bách Hợp (cho các trưởng có công lớn với Phong Trào)
b-Huân chương HIỆP SĨ (cho Đoàn Sinh), GIÚP ÍCH (cho Phụ Huynh)
Trại Thẳng Tiến:
-Các Đơn Vị có quyền quyết định Trại Thẳng Tiến sẽ được tổ chức tại đâu
-Xử dụng ngân sách sau khi hoàn tất tổ chức trại phân chia theo tỷ lệ:
*x% Miền/Chi Nhánh
*y% Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo VN
*z% Quỹ Thẳng Tiến
-Phát hành Tập Tài Liệu Hướng Dẫn sau khi cập nhật một số điều khoản sau Quyết Nghị tại Đại Hội Đồng 2016.
-Đóng góp yểm trợ cho các hoạt động của Hội Đồng Trung Ương: mỗi đơn vị/20$/1 năm
2-Có gì vui?
Bây giờ Ý Nga kính mời quý Hướng Đạo Sinh và quý Phụ Huynh cùng với ống kính máy hình, dõi theo một vòng trại Hội Nghị Trưởng 2016 (HNT 2016), nơi có các trưởng đã và đang sinh hoạt trong Phong Trào, về tham dự Hội Nghị từ khắp nơi, qua những hình ảnh chụp được nhé! Vị nào không thể xem được hình trên màn ảnh của “email” thì xin liên lạc về yngacalgary@aol.com, nhận “att” (hồ sơ đính kèm) để có thể xem được hết 109 tấm hình.


Anh Em Hướng Đạo (Từ trái, trưởng: Anh Dũng, Đình Tuấn, Ý Nga, Hồngtiên)


Toán Hầu Kỳ
(Trích một phần, bài Tường thuật của Ý Nga)

Không có nhận xét nào: