Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Xin vận động lần cuối cho dự luật Magnitsky - Hạ Viện biểu quyết ngày 2 tháng 10

Kính thưa quí hội đòan và quí vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, 
Văn phòng của Dân Biểu Bezane vừa trả lời cho biết là dự luật Magnitsky sẽ đuợc Hạ Viện biểu quyết lần cuối ngày 2 tháng 10 tới đây. 
<!>

Dự luật này đuợc Ủy Ban Thường Trực của Hạ Viện về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế thông qua với tỉ lệ 10/10 vào ngày họp chót của Hạ Viện truớc khi nghỉ hè, 22-6-2017,  và đã đuợc chính phủ tuyên bố ủng hộ.  Tuy nhiên,  khó có thể chắc chắn dự luật này sẽ đuợc thông qua, cũng như khó biết đuợc những vận động từ các thế lực của các nuớc độc tài. 

Vì thế, Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin quí vị viết thư/phôn/gặp dân biểu của địa phuơng quí vị để vận động lần cuối truớc khi dự luật này đuợc biểu quyết.  CYHRV xin gửi thư mẫu gửi dân biểu ngay duới thư này. 

Các quí vị đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ dự luật Sergei Magnitsky do CYHRV mở trên trang nhà Quốc Hội từ 11-1-2017 đến 11-5-2017 đã nhân điện thư trả lời của chính phủ ngày 18-9-2017, cùng ngày chính phủ công bố văn thư này tại Quốc Hội.  CYHRV xin đính kèm thư trả lời của chính phủ cùng bản dịch. 

Xin cảm tạ tất cả những nỗ lực của quí vị nhằm hỗ trợ cho công lý và nhân quyền.  

Trân trọng, 

Nguyễn Khuê-Tú 
----------------------
September 23, 2017

Mr. /Ms…., M.P. (vùng…..)
House of Commons
Ottawa, ON
K1A 0A6

Dear Sir/Madam:

My name is _______ and I am a constituent in your riding.  You will recall that, last June, Canadians concerned with the state of human rights in the world wrote to you to ask for your support for Bill S-226 (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act, also known as the Sergy Magnitsky Law).  This Bill, sponsored by Senator Raynell Andreychuk, was approved by the Senate on April 11, 2017 and presented to the House of Commons on April 13, 2017 by Mr. James Bezan, M.P (Selkirk – Interlake – Eastman, MB).  Subsequently, it was approved by the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development on June 22, 2917, just before the House summer recess.  It is expected that this Bill will be sent to the House for a vote in the near future.

If Bill S-226 becomes law, it will provide Canada with a very effective tool in the international joint effort to fight against violations of human rights and corruption around the world.

For this reason, we hope that you will support this Bill.

Yours sincerely,

(Tên, chữ ký) 

Không có nhận xét nào: