Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Diễn Hành Đa Văn Hoá tại Frankfurt am Main, CHLB Đức (25 tháng 6 năm 2016).

Saturday, June 25, 2016 Parade der Kulturen. Samstag, den 25. Juni 2016 - Diễn Hành Đa Văn Hoá tại Frankfurt am Main, CHLB Đức (25 tháng 6 năm 2016). Parade of the Multi-Cultures. Saturday, June 25th 2016. Photo credits on Mojito Lichtbildwerke - On Tour.<!->
---

Không có nhận xét nào: