Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Hãy Thức Dậy .. Thơ Nguyên Thạch


Thức dậy đi em 
Sao ngủ vùi lâu vậy? 
Biển Đông kia, giặc đã cướp lấy Hoàng Trường Sa... 
Thức dậy đi em 
Bọn tham quan đã thâu đất, lấy nhà 
Đừng để mẹ ôm ngoại già than khóc.  <!>
Thức dậy đi em 
Dân chúng mình đã bị hóa thân nô bộc 
Cho lũ phản bội Quê Hương, tâng bốc ngoại xâm 
Hãy mau thức dậy đi em, đời chúng ta nay đã bị giam cầm 
Kể từ dạo ấy, 30 tháng Tư 75 nô cộng. 
Thức dậy đi em để đứng lên giành cuộc sống 
Đất mẹ 40 năm? 
Nay như đống tro tàn
Thức dậy đi em, gia đình mình giờ khốn khổ lầm than 
Mau thức dậy, kẻo muộn màng nô lệ. 
Thức dậy đi và nghe anh kể 
Chúng ta giờ đây phận giun dế thấp hèn 
Đảng đã biến chúng ta thành khối dân đen 
Để cho chúng dễ chèn dễ trị. 
Hãy thức dậy cùng anh rèn Tinh Thần Vô Úy 
Ta cùng nhau nung chí chống ngoại xâm 
Dân tộc giờ đây? 
Hàng hàng lớp lớp đã bị giam cầm 
Để làm nô bộc cho giặc ngoại xâm tặc Hán. 
Mau thức dậy em ơi cùng anh em bè bạn 
Mau vươn vai súng đạn lên đường 
Đừng ngủ vùi trên thống khổ của dân tộc của Quê Hương 
Hãy thức dậy và can trường chiến đấu. 


Thức dậy đi anh 

Thức dậy đi anh mai lên đường chinh chiến 
Phận làm trai phải dâng hiến cho non sông
Dân Tộc 
Quê Hương? 
Nhìn tan nát cõi lòng 
Mẹ rướm lệ chờ mong con cứu nước. 
Hỡi những mảnh đời lầm than xuôi ngược
40 năm dài, hỏi dân được gì chăng? 
Khố rách, áo ôm, cơ cực, nhọc nhằn... 
Mà cuộc sống vẫn khó khăn tiếp nối. 
Thức dậy đi anh, cùng anh em đồng đội 
Cùng toàn dân mở lối thoát đọa đày 
Trùng điệp đau thương khắp chốn bủa vây 
Vận mệnh đất nước? 
Trong tay anh, tay chị. 
Ngọc bất trác thì ngọc kia nào quí 
Là thanh niên, ý chí nhẽ lãng quên? 
Nợ nước, con dân, há chẳng phải đáp đền? 
Vai u thịt bắp...ngại lằn tên mũi đạn?. 
Thức dây đi anh, chớ ngủ vùi năm tháng 
2020 giặc Hán chiếm non sông 
"Mật Nghị Thành Đô", đảng đã đồng lòng 
Đẩy dân tộc vào cùm gông nô lệ. 
Nhẽ cúi mặt chịu qui hàng đồ tể? 
Há sinh ra làm giun dế phận hèn? 
Lẽ nào mò mẫm mãi trong tăm tối đêm đen? 
Kiếp trâu ngựa...dần quen cuộc sống!. 
Hãy thức dậy dẹp Hán ô phản động 
Noi gương cha ông diệt Hán Tống Mông Nguyên 
Vùng lên đấu tranh hỡi trai gái khắp ba miền 
Xóa bỏ cộng sản, đem bình yên cho đất mẹ. 
Mau thức dậy và đứng lên anh nhé 
Là thanh niên chớ là kẻ cúi đầu 
Việt tộc kiêu hùng, chẳng là ngựa, chẳng là trâu 
Há chấp nhận kiếp nô hầu nhục nhã?. 
Hãy thức dậy để giữ gìn non sông biển cả 
Thức dậy đi và vội vã tiến lên đường 
Góp bàn tay để gìn giữ Quê Hương 
Dựng nước Việt trên con đường Dân Chủ. 
Mai thanh bình hương hoa đơm nụ 
Đã sạch tan bóng cờ rũ mưa sa 
Cứu lấy Việt Nam, gìn giữ sơn hà 
Khắp đất nước vang lời ca chiến thắng. 
Nguyên Thạch

Không có nhận xét nào: