Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Thông Cáo Giải Văn Thơ Lạc Việt 2015

Mhằm mục đích bảo tồn và phát triển văn học dân tộc nơi hải ngọai, đồng thời cũng nhằm khuyến khích tinh thần sáng tác của mọi tầng lớp người Việt yêu thích văn thơ. Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng thông báo đến đến quý vị, cuộc thi Truyện ngắn, và Thơ của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt lấy tên là Giải Văn Thơ Lạc Việt 2015.
1. Nội dung:  Giải Văn Thơ Lạc Việt 2015 không hạn chế đề tài, tuy nhiên ưu tiên những tác phẩm viết về: Tình yêu quê hương, Ca ngợi lòng ái quốc đang nổi lên trong nước bằng những cuộc biểu tình vừa qua để lật đổ chế độ Cộng Sản đảng trị và chống đối Trung Công xâm lăng lãnh thổ.
Không chấp nhận các bài viết đề cao hoặc tuyên truyền cho Cộng Sản, không phỉ báng cá nhân trong cộng đồng.

2. Điều kiện dự thi: 2A/ Tất cả mọi người Việt trên 18 tuốisống trong và ngoài nước đều có quyền dự thi. Một 
        người có thể dự thi cả hai bộ môn văn và thơ , 
2B/ Giải thi đặc biệt cho giới trẻ Việt dưới 20 tuổi, Sống trong và ngoài nước đều có quyền dự 
       thi. Một người có thể dự thi cả hai bộ môn văn và thơ.
2C/ Mỗi người được gửi hai truyện ngắn tối đa, mỗi truyện năm trang đánh máy và thơ tối đa ba
       bài, mỗi bài không quá 28 câu. 
(Nếu bài thơ dài quá giới hạn 28 câu sẽ bị loại)
2D/ Tác phẩm dự thi chưa hề công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, hoặc ấn phẩm 
       nào. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, các tác phẩm dự thi không được công bố trên các 
       tuyển tập và báo chí. Trừ trường hợp tác giả dự thi đề nghị được rút tác phẩm khỏi cuộc thi. 
3. Điều kiện gởi bài:

3A/
 Bản thảo được đánh máy rõ ràng gởi qua e-mail, 3B/ Dùng Unicode - Font chữ Time New Roman-12, và không trình bày khác lạ. (Nếu có trình 
       bày khác lạ sẽ bị loại)

3D/ Không nhận bài viết tay, hoặc bài đánh máy trên giấy gởi qua bưu điện.3E/ Bài gửi qua e-mail về xin ghi kèm địa chỉ, email, số điện thoại. Lý  lịch kèm theo một tấm 
       hình (Phần này sẽ được dùng để in Tuyển Tập nếu có thể.) 
      Các tác phẩm dự thi sẽ được chọn đăng trên báo chí Việt ngữ vùng Vịnh, và web site VTLV.
3F/ VTLV giữ bản quyền những bài trúng giải, Ban tổ chức không trả lại bản thảo.3G/ Trong trường hợp  VTLV dự trù in Tuyển Tập Đặc Biệt giải thi Văn Thơ Lạc Việt sẽ thông 
        báo sau tới các tác giả dự thi  v
ề  vấn đề tài trợ in ấn phí.

3. Giải thưởng: Giải nhất, nhì, và ba đối với tác gỉa trên 20 tuổi.    Giá trị giải thưởng cho mỗi bộ môn văn và thơ như sau:
    Giải Nhất : $500.00 US
    Giải Nhì :   $300.00 US
    Giải Ba :    $200.00 US
3. Giải thưởng: Giải nhất, nhì, và ba đối với tác gỉa dưới 20 tuổi.    Giá trị giải thưởng cho mỗi bộ môn văn và thơ như sau:
    Giải Nhất : $200.00 US
    Giải Nhì :   $150.00 US
    Giải Ba :    $100.00 US

4. Thời gian: Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ tháng 05 năm 2015, hạn cuối cùng là ngày 31
     tháng 9 năm 2015. Công Bố kết quả 15 tháng 10 năm 2015 phát giải thưởng vào tháng 11, 
     năm 2015.
5- Gửi Tác Phẩm: 
5A/ Tác phẩm gởi qua địa chỉ email tùy theo hạn tu
ổi tới hai số thứ tự  (5B/) hoặc (5C/)       Phần lý lịch, hình cá nhân : Ghi rõ tên các tác phẩm dự thi dưới phần lý lịch.
       Ban Tổ Chức dành quyền loại bỏ những tác phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc gây 
       chia rẽ hận thù. 
       Ban Điều Hành Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt không được dự thi. 
Muốn biết thêm chi tiết và gởi bài xin liên lạc : 
5B/Đối với tác gỉa trên 20 tuổiNhà thơ : Đông Anh : donganhndt@gmail.com(408) 896-0158
Nhà văn : Chinh Nguyên: 
giaivantholacviet@gmail.com(408) 279-2532
Nhà báo: Lê Văn Hải: 
khongquanlevanhai@gmail.com(408) 365-2947
5C/Đối với tác gỉa dưới 20 tuổi

Nhà văn : Thanh Xuân :
 sueannec@hotmail.com (408) 679-1400
Nhà thơ : Thu Tâm : 
thtm2007@yahoo.com  (408) 890-1319

Ghi chú :
Để việc chấm thi được công bằng BDH/VTLV sẽ thực hiện như sau :
1/ Không công bố ban giám khảo trước ngày công bố kết quả trúng giải.
2/ Xóa bỏ tên tác giả trên tác phẩm và đánh dấu mật mã cho mổi tác giả trên mỗi tác phẩm.
3/ Sau khi điểm chấm từ các quí vị giám khảo gởi về, Ban Điều Hành làm tổng kết trung bình 
    cộng để thấy tác phẩm nào cao điểm.
4/ BDH sẽ bỏ tên tác giả trở lại cho mỗi tác phẩm để biết ai trúng giải.
5/ Báo cáo v
i quí vị giám khảo kết quả giải thi Văn Thơ Lạc Việt năm 2015.
6/ Thông báo trên web Văn Thơ Lạc Việt và Facebook kết quả giải thi Văn Thơ Lạc Việt năm 
    2015, 
7/ D
ự trù ngày phát giải.
8/ Liên lạc với quí vị giám khảo và tác giả trúng giải để thông báo về ngày phát giải Văn Thơ 
    Lạc Việt năm 2015.
San jose,Ngày 28 tháng 05 năm 2015
Chủ tịch Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt
Chinh Nguyên

Chinh Nguyên L19
(408) 279-2532 
www.vantholacviet.org

        
Xin quý vị vào link dưới để mua sách, hoặc bảo tr cho sinh hoạt Văn Thơ Lạc Việt
 stampvtlvjpeg.jpg

Không có nhận xét nào: