Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Photos of Nepal’s Devastating Earthquake

Emergency rescue workers carry a victim on a stretcher after Dharara tower collapsed in Kathmandu, Nepal on April 25, 2015
 
Emergency workers and bystanders clear debris while searching for survivors under a collapsed temple in Basantapur Durbar Square following an earthquake in Kathmandu on April 25, 2015.
Emergency rescue workers clear debris in Basantapur Durbar Square while searching for survivors in Kathmandu on April 25, 2015.
Omar Havana—Getty Images
Emergency rescue workers carry a victim on a stretcher after Dharara tower collapsed in Kathmandu, Nepal on April 25, 2015
Emergency rescue workers search for survivors in the debris of Dharara tower after it collapsed in Kathmandu, Nepal on April 25, 2015.
 
 
Emergency workers and bystanders clear debris while searching for survivors under a collapsed temple in Basantapur Durbar Square following an earthquake in Kathmandu on April 25, 2015.
 
Residents run to shelters after an aftershock hit Kathmandu on April 25, 2015.
 
Resident passes in front of a collapsed temple at Basantapur Durbar Square in Kathmandu on April 25, 2015.
Emergency workers and bystanders clear debris while searching for survivors under a collapsed temple in Basantapur Durbar Square following an earthquake in Kathmandu on April 25, 2015.
Residents run to shelters after an aftershock hit Kathmandu on April 25, 2015.
Resident passes in front of a collapsed temple at Basantapur Durbar Square in Kathmandu on April 25, 2015.
Residents sit in open spaces as aftershocks hit the city following an earthquake in Kathmandu on April 25, 2015.
 
 
Residents sit in open spaces as aftershocks hit the city following an earthquake in Kathmandu on April 25, 2015.
Flowers are left by survivors on top of debris from a collapsed building at Basantapur Durbar Square following an earthquake in Kathmandu on April 25, 2015.
 

Không có nhận xét nào: