Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt

tuyệt vời tại Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 2014

kdevelop,down,arrow,downlaod,green,descend,download,fall,decrease,descending

Beijing 2014 APEC Cultural Performance


观音菩萨,梵文avalokitevara
Vũ Điệu Quán Âm ban phước lành 
cho các lãnh đạo quốc gia gồm có Hoa Kỳ
và các nước khác.


Không có nhận xét nào: