Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

30 Super Cute and Super Fuzzy Animals

It's hard to imagine how any of these animals can see clearly with all that hair. But there are reasons as to why these animals have such fluffy hair. Take the Angorra Rabbit for example, these rabbits could not survive the freezing wilderness without their thick coats of fur. Other prized pedigrees were bred to have long flowing locks by their owners. 

Here are 30 pictures of some super cute and super furry animals: 
1) Fluffy Cow
30 furry animals
source


2) Angora Rabbit
30 furry animals
source
3) Gypsy Vanner Horse
30 furry animals
source
4) Mary River Turtle With Punk Algae Mane
30 furry animals
source: Laura Lokkie
5) Samoyed
30 furry animals
source
6) Polish Buff Laced Chicken
30 furry animals
source
7) Afghan Hound
30 furry animals
source
8) White Silkie Bantam Hen
30 furry animals
source
9) Komondor "The Mop" Dog
30 furry animals
source
10) Fluffy Hamster Eating Broccoli
30 furry animals
source
11) Pigeon With Curls
30 furry animals
source
12) Our New Babies X
30 furry animals
source: Lorna Crawley
13) Alaskan Musk Ox
30 furry animals
source
14) Hairy Mountain Goat
30 furry animals
source
15) Tala The Teddy Dwarf Rabbit
30 furry animals
source: Shakira Monique
16) Lhasa Apso
30 furry animals
source
17) Hipster Alpaca
30 furry animals
source: Morten Grubak
18) Norwegian Forest Cat
30 furry animals
source: AJ McDonald Jr.
19) Fluffy Panda Cows
30 furry animals
source: Aiste Kiskyte
20) This Very Fluffy Large Tolype Moth
30 furry animals
source: Miqui Guel
21) Lion head Rabbit
30 furry animals
source: Roisin Davis
22) Bichon Frisé

Không có nhận xét nào: