Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Celebrate Labor Day with the men and women who built this country

Today we celebrate not just the actual physical labor that went into building this country, but the ideals and principles that these men and women and their amazing achievements represent. As we celebrate today, we should all take a moment to remember those who came before us, building this great country with their own hands.
<!>
2
The White House – Originally Constructed 1792 – 1800 (with many renovations since)
3
4
5
6
U.S. Capitol Building – Originally constructed from 1793 – 1800 (with many renovations since)
7
8
9
This is the Capitol Building still under construction during Abraham Lincoln’s inauguration.
10
Hoover Dam – Constructed between 1931 – 1936
11
12
13
14
15
Empire State Building – Constructed 1930 – 1931
16
17
18
19
20
St. Louis Arch – Constructed 1963 – 1965
21
22
Numerous railroad networks
23
24
25
26
Golden Gate Bridge – Constructed 1933 – 1937
27
28
29
Manhattan Bridge – Constructed 1901 -1912
30
31
Lincoln Monument – Constructed 1914 – 1922
32
33
UN Building – Constructed 1948 – 1952
34


Have a great Labor Day, Chivers!

Không có nhận xét nào: