Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Một vài Dịch vụ Tiêu biểu tại VASC vừa được Khánh thành

 Trung tâm Phục vụ Cộng đồng Việt Mỹ VASC của Thành phố San Jose vừa được Khánh thành vào ngày Thứ Bảy 23/10/2021, với sự tham dự đông đảo của Các Vị Đại diện chính quyền địa phương và đồng hương trong thành phố và phụ cận.

Sau đây là một số Dịch Vụ đã được phổ biến, theo đó Chương trình Y Tế và Sức Khoẻ Cộng đồng là chính yếu, tiêu biểu với một vài Flyer như sau :(Tài liệu tham khảo)
<!>Thân ái,
mpd

Không có nhận xét nào: