Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Thư Mời Ra Mắt Sách của Tiến Sĩ LƯU NGUYỄN ĐẠT

Thân Kính Mời Quý Anh Chị, Quý Thân Hữu Tham Dự 
Buổi Ra Mắt thi phẩm Lưu Nguyễn Đạt:  

LỜI CỦA CÁT -- PAROLES DE SABLE

TẠI JEWISH COMMUNITY CENTER, FAIRFAX, VA 
CHỦ NHẬT NOVEMBER 23, 2014 từ 2:30 PM.

ĐA TẠ. LƯU NGUYỄN ĐẠT


2014 OCT 5 PIX 640. LỜI CỦA CÁT. THƯ MỜI .101 VA .LETTER. NOV 23. 2014docx-page-001 (2)
2014 SEP 28. LỜI CỦA CÁT POSTER ZZZSEP 28. LƯU NGUYỄN ĐẠT-page-001

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Không có nhận xét nào: