Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Hãy Tặng Nhau Những Đoá Hoa

Hãy trao nhau những đóa hoa, cư xử với nhau chân tình, nói với nhau những lời êm ái, khích lệ, khen tặng, an ủi nhau trong lúc mọi người còn sống. Đừng đợi đến khi người ta chết đi rồi, có ngàn lời thương tiếc cũng bằng không, ngàn hoa tưởng niệm cũng thành vô nghĩa…!  How many flowers end up at the funeral home and how many flowers a dead person enjoyed while alive? Here's an e-flower from me! Enjoy your day!
Flower Delivery


I would rather have one rose and a kind word from a friend while I'm here, than a whole truck load when I'm gone.

These Are For You !!!

Just forward these to all your friends,
Including ....  me.

And please don't decide that you're too busy for this.

Remember the phrase ....
'Stop and Smell the Flowers' ???
Let's just see how many 'Bouquets' You end up with'

Happiness keeps you Sweet,
Trials keep you Strong,
Sorrows keep you Human,
Failures keep you Humble,
Success keeps you Glowing,
But ... Only Friends ....
Keep You Going !!!


See how many you get today !!!

Thank you my friends for being a part of my life.

Không có nhận xét nào: