Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Lưu Ý của Costco

Costco is warning customers
not to use black pepper...

CHECK YOUR CABINETS: Costco is warning customers not to use black pepper sold in its stores because it may be contaminated with salmonella. SHARE this to let your friends know about the warning

     
CHECK YOUR CABINETS: Costco is warning customers not to use black pepper sold in its stores because it may be contaminated with salmonella. SHARE this to let your friends know about the warning
See the details here ---> http://bit.ly/ShLkMu

Không có nhận xét nào: