Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

LONDON TAXI DRIVER'S ANSWER

  to a request from a Muslim to turn off the radio
Một người  Ả Rập Hồi giáo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta yêu cầu người lái xe phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình, ông không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.
Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng chiếc xe taxi, và mở cửa.
Ả Rập Hồi giáo hỏi: "Bạn đang làm gì vậy?"
Bác tài xế taxi trả lời: "Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà .."

                                             cid:X.MA1.1409333720@aol.com
 A devout Arab Muslim entered a black taxi in London.  He curtly asked the driver to turn off  the radio because of his religious teaching, he must not listen to music. The reason being in the time of the prophet there was no music, especially Western music which is considered the music of  the infidel.  
The cab driver politely switched off the radio, stopped the cab and opened the door. 
The Arab Muslim asked him, "What are you doing?" 
The cabbie answered: "In the time of the prophet there were no taxis, so wait for a camel.."

Thơ vui
CHUYỆN HỒI GIÁO

Có một người Ả Rập Hồi Giáo
Ở Luân Đôn vừa đáo taxi
Yêu cầu tài xế liền khi:
"Tắt giùm nhạc nhé bởi vì đạo tôi
Từ cái thuở xa xôi ngày trước
Không radio, không được nhạc Tây
Luật truyền cho đến ngày nay
Chúng tôi Hồi Giáo món này không ưng".

Anh tài xế bèn ngừng xe lại
Tắt radio rồi sãi bước ra
Mở ngay cửa khách: "Mời ra!"
Khách tròn mắt hỏi: "Ê cha, sao ngừng?"

Anh tài xế lừng khừng đáp lại:
"Dạ thưa ông, thời đại xa xưa
Taxi chưa có, hiểu chưa?
Phiền ông đứng đợi người đưa... lạc đà..."

Ó Biển 227 LC 
phóng tác
 

Không có nhận xét nào: