Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Mừng Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI Tròn 6 Tuổi - Cảm Tạ Đồng Hương Hỗ Trợ và Nuôi Dưỡng Đài - Nguyễn Ninh Thuận


Westminster/ Nguyễn Ninh Thuận- Trưa ngày Chủ Nhật 14-5-17, Lưc Lượng Phục Hưng Việt Nam / Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi  đã tiếp tân mừng Đài tròn 6 tuổi và cảm tạ đồng hương hỗ trợ, nuôi dưỡng đài, tại Nhà hàng PARACEL, thuộc thành phố Wesminster, đã đón tiếp nhiều  thân hữu, mạnh thường quân ở nhiều tiểu bang  nước Mỹ & các nước qui tụ về vui mừng trong ngày rộn  ràng lễ Mother’s Day
   Sau nghi thức khai mạc, chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm là phần giới thiệu quan khách tham dự…<!>
   Đầu tiên là lời Chào mừng của Ban Tổ Chức, Ông Huỳnh Việt Trung …
   Tiếp theo Bác Sĩ Nha Khoa CHU VĂN CƯƠNG, Chủ tịch Tổ Chức PHỤC HƯNG VIỆT NAM, Phó Chủ tịch LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC,  Tường trình quá trình hình thành, chủ trương và đường lối của Đài phát thanh với đại ý…Trước viễn ảnh đen tối của đất nước, một số đoàn thể và cá nhân, trong thời gian dài đã liên lạc, gặp gỡ bàn thảo nhằm tìm phương cách hữu hiệu để cứu đất nước thoát khỏi nạn diệt vong. Một cuộc họp sơ bộ được tổ chức trong tháng 12 năm 2009 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ nhằm xác định nhu cầu tiến tới việc hình thành một tổ chức đấu tranh chung. Cuối tháng 2 năm 2010, Đại Hội Thành Lập đã diễn ra tại Sydney, Úc Châu, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc đã chính thức ra đời tại Nhà Thờ QuốcTổ, nơi đây các đại biểu đã đồng tâm tuyên hứa trước Linh Vị Quốc Tổ sẽ đem hết tâm lực phục vụ cho tương lai dân tộc.
MỤC TIÊU
1. Loại bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị đang đày đọa dân tộc Việt Nam.
2. Chận đứng đại họa ngoại xâm đang đẩy đất nước vào vòng Bắc thuộc một lần nữa.
3. Phục hồi văn hiến và nền đạo lý dân tộc đang bị đảng Cộng Sản Việt Nam phá hủy.
4. Xây dựng một nước Việt Nam phú cường, dân chủ hiến định, pháp trị, đa nguyên, nhân quyền được tôn trọng, văn hiến được tôn vinh.
 CƠ CẤU VẬN HÀNH
  Trong Đại Hội Thành Lập, Lực Lượng đã biểu quyết thông qua Cương Lĩnh, vạch ra sách lược đấu tranh, soạn thảo chương trình hành động, thành lập các cơ cấu điều hành, và bầu nhân sự vào các cơ cấu của Lực Lượng.
  Cơ cấu tổ chức của Lực Lượng gồm: (1) Đại Hội Đồng, (2) Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, (3) Hội Đồng Cố Vấn và Yểm Trợ, (4) Ban Giám Sát, (5) các đơn vị địa phương, và (6) Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc…

   Nối tiếp, Ông ĐẰNG GIANG, Quản nhiệm Đài Đáp Lời Sông Núi  đã Tường trình Hoạt động và Thành quả của Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI-  Nhận xét về Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI của các nhân vật đấu tranh trong nước như:- Hoà Thượng Thích KHÔNG TÁNH, Linh Mục PHAN VĂN LỢI, và cô PHẠM THANH NGHIÊN.
 Được biết SÁCH LƯỢC ĐẤU TRANH của Lực Lượng Đấu Tranh:
-Chủ trương xây dựng một lực lượng chính trị gồm những con người chân chính, lý tưởng trong sáng, quyết tâm vững chắc để thu phục niềm tin của quần chúng, qui tụ được sức mạnh của dân tộc.
-Triệt để vận dụng sức mạnh dân tộc qua việc khơi dậy nền Văn Hiến, trong đó ý chí quật cường và truyền thống bất khuất là nét đặc thù của Dân Tộc Việt.
-Đẩy mạnh công cuộc nâng cao dân trí, đặc biệt là hướng dẫn, giáo dục quần chúng thấu triệt ý nghĩa đích thực về dân chủ, nhân quyền và độc lập.
-Vận động sự tham gia của toàn dân, đặc biệt là các thành phần trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, sinh viên, dân oan, các cựu cán bộ, đảng viên, bộ đội nhận thức được trách nhiệm phải loại bỏ chế độ độc tài đảng trị để cứu nguy dân tộc,…
  * NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH/ Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương: - Chủ tịch: Ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ Tịch: Các Ông Đặng Thành Tâm, Ngô Quốc Sĩ, Chu Văn Cương- Tổng Thư Ký: Ông Trần Minh Trung
  *Hội Đồng Cố Vấn – Yểm Trợ:-  Chủ tịch: Linh mục Nguyễn Hữu Lễ- Phó Chủ Tịch: GS Nguyễn Thanh Trang.
  * Ban Giám Sát:- Trưởng Ban: Ông Đỗ Như Điện
  *Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc:- Chủ tịch: GS Nguyễn Thanh Trang
   Sau đó, Ông TRẦN QUỐC BẢO, Chủ tịch HĐĐHTƯ/LLCQ , lên Vinh danh và Cảm tạ các cơ quan, các mạnh thường quân đã giúp đỡ yểm trợ Đài …


  Cuối cùng là -  Văn nghệ -  Tiếp tân (dùng bữa trưa – Buffet) -  Cắt bánh Sinh Nhật  -  Xổ Số…
  Trước sự chứng kiến của gần 300 quan khách, gồm đông đảo đại diện các đoàn thể chính trị, các hội đoàn cộng đồng, các cơ quan truyền thông báo chí, các lô trúng đã được xổ theo cách quay lồng cầu, với kết quả:
LÔ TRÚNG
VÉ MANG SỐ
Lô Độc Đắc: Xe Toyota Camry LE 2017
23388
Lô Thần Tài: 3 lượng vàng
29738
Lô May Mắn 1: IPad
10436
Lô May Mắn 2: IPad
24685
Lô May Mắn 3: IPad
33681
Lô May Mắn 4: IPad
10212
Lô May Mắn 5: IPad
21076
Lô An Ủi 1: 200 US$
22705
Lô An Ủi 2: 200 US$
33704
Lô An Ủi 3: 200 US$
35241
Lô An Ủi 4: 200 US$
24679
Lô An Ủi 5: 200 US$
24928
Lô An Ủi 6: 200 US$
16913
Lô An Ủi 7: 200 US$
31849
Lô An Ủi 8: 200 US$
13316
Lô An Ủi 9: 200 US$
24379
Lô An Ủi 10: 200 US$
37716
Người trúng giải xin liên lạc Ban Tổ Chức tại số điện thoại (408)826-9760, email:
lienlac.dlsn@gmail.com để nhận. Sau 90 ngày, lô trúng không người nhận sẽ được sung vào quỹ Đài Đáp Lời Sông Núi.
Diễn tiến và kết quả cuộc xổ số sẽ được gồm trong chương trình TV “Kỷ Niệm 6 Năm Hoạt Động Của Đài Đáp Lời Sông Núi” trình chiếu trên 13 đài TV tiếng Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật (giờ California), ngày 21 tháng 5, 2017.
Thay mặt Lực Lượng Cứu Quốc và Đài Đáp Lời Sông Núi, chúng tôi trân trọng cảm tạ quý đồng hương khắp nơi đã tích cực tham gia hỗ trợ Cuộc Xổ Số “ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 2017”.
   Cuối cùng là lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức, Ông HUỲNH VIỆT TRUNG & Bế mạc buổi tiếp tân… 

Không có nhận xét nào: