Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Chinh Phụ Ngâm - 01 Thuở Trời Đất Khách Má Hồng. - Quách Vĩnh Thiện

<!>
02 Nợ Núi Sông - Le serment des monts et des eaux.
Logo ChinhPhuNgam 02
03 Chia Tay - Se quitter.
Logo ChinhPhuNgam 03
04 Gió Cát - Vent et Poussières.
Logo ChinhPhuNgam 04
https://www.youtube.com/watch?v=5ejCfW6DhQ0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g
05 Lạnh Lùng - Souffrir le froid.
Logo ChinhPhuNgam 05
06 Hồn Tử Sĩ - L’âme des trépassés.
Logo ChinhPhuNgam 06
07 Chinh Phụ - La femme de guerrier.
Logo ChinhPhuNgam 07
08 Nhớ Chàng - Ma pensée à mon mari.
Logo ChinhPhuNgam 08
09 Tương Tư - Le chagrin de mon cœur.
Logo ChinhPhuNgam 09
10 Lo Âu – Se soucier.
Logo ChinhPhuNgam 10
11 Lòng Thiếp - Mon cœur endure.
Logo ChinhPhuNgam 11
12 Nguyệt Hoa - Lune et Fleurs.
Logo ChinhPhuNgam 12
13 Nhớ Nhung – La pensée.
Logo ChinhPhuNgam 13
14 Hồn Mộng - Âme et Rêve.
Logo ChinhPhuNgam 14

Không có nhận xét nào: