Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

Tin Buồn: Nhà Văn Phan Xuân Sinh đã mất tại Houston - Trần Yên Hoà

TIN BUỒN

Nhận được Tin Buồn: Nhà Văn, Nhà Thơ
PHAN XUÂN SINH
Sinh Năm 1948 tại Đà Nẵng
Đã qua đời tại Houston, Texas ngày 28, tháng 2, 2024
Sau một cơn bạo bịnh.
Xin thành kính Chia Buồn cùng Gia Đinh. Nguyện Cầu Hương Linh Nhà Văn, Nhà Thơ Phan Xuân Sinh Sớm Tiêu Diêu Nơi Cõi Vĩnh Hằng
<!>
Bạn Văn:

Thành Tôn, Cung Tích Biền, Phạm Phú Minh, Trần Thế Phong, Nguyển Đình Thuần, Vương Trùng Dương, Chu Vương Miện, Tô Đăng Khoa, Lê Lạc Giao, Nguyễn Thị Khánh Minh, Phan Tấn Hải, Trịnh Y Thư, Đức Phổ, Từ Hoài Tấn, Trần Mộng Tú, Vũ Uyên Giang, Nguyễn Hàn Chung, Bích Thượng Thổ, Lê Giang Trần, Diễm Châu, Sơn Trương, Võ Kỳ Điền, Phan Nguyên, Huỳnh Liễu Ngạn, Trịnh Hảo Tâm, Đinh TRường Chinh, Hà Nguyên Du, Việt Dũng Ngô, Tôn Nữ Thu Dung, Hồ Đình Nghiêm, Ngô Quốc Đông, Trịnh Cung, Đặng Phú Phong, Nguyễn Xuân Thiệp, Hoàng Xuân Sơn, Gia Nguyễn, Nguyễn Nam An, Itala Pucillo, Trương Văn Dân, Nguyễn Vy Khanh, Phạm Cao Hoàng, Nguyễn Anh Khiêm, Phạm Chu Sa, Lê Văn Trung, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Lệ Uyr6n, Nguyễn Đình Hoành, Lương Quang Bình,Trần Doãn Nho, Vũ Hoàng Thư, Mạc Phương Đình, Phan Trang Hy, Diệp Hoang, Trần Quang Hùng, Nguyễn An Bình, Nguyễn Quốc Thái, Lại Quảng Nam, Bà Trần Văn Nam, Tô Thẩm Huy, Nguyễn Lương Ba, Hồ Đình Nam, Nguyễn Lệ Uyên, Thy An, Luân Hoán, Thang Vu Văn, Nguyễn Phú Yên, Nguyễn Miên Thảo, Huy Tưởng, Nguyễn Vũ Sinh, Nguyễn Nhự, Trần Yên Hòa

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Không có nhận xét nào: