Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Những hình ảnh đẹp lạ trên thế giớiThe end of Australia 
When a praying mantis takes on a bird.
<!>
 
This is called cross sea. A cross sea is a sea state with two wave systems traveling at oblique angles.
 
         An eight-ton Orca jumping 20 feet out of the water 

This is what a bubble looks like mid-pop.

         Wiltshire, England 

This is what a sunset looks like from above the clouds.

A volcano in Ethiopia that burns bright blue.

This is what lions look like in the rain.

This is what a tree farm looks like.

A huge rhododendron tree 

This is how massive Tokyo is.
 
Rainstorm over the city of Denver
 
This is a process called guttation. The plant is expelling water due to a positive root pressure.

 Russian Red Fox 

Clovers that cover the floor of the California Redwood Forest 

A castle on an island in Ireland  

 Venice from above.

 Dark Hedges of Northern Ireland 

The pyramids look from Cairo street.
 
Border of the United States and Canada 
 
This is what two hours??? worth of lightning on one pic looks like.

             Osirian Rose   

The turquoise ice formations on Lake Baikal, Russia   

 Mt. Fuji cuts through the clouds.

A snail drinking from a bubble   

 Ice Canyon, Greenland 

This is what an illegally-taken picture from one of the Greta Giza Pyramids looks like.

Apollo Metalmark Butterfly 

This is what the sun looks like when shot in Ultraviolet.

 An oasis in Libya 
.

  Blue butterflies in the Amazon rainforest in Brazil 

A Lenticular cloud over Mount Fuji 
 
This is how you tow an iceberg. In Newfoundland, icebergs are harvested for their water.

Không có nhận xét nào: