Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Mail-in-Ballots - Vietnamese American Roundtable


To our community,

The heat wave this weekend will cool off gradually in the coming days.  Unfortunately, it has sparked more fires in California that firefighters work to contain.  We pray for the families of those affected, and hope that your homes are safe.  Please continue to monitor the air quality and plan for hot weather in the week to come.  If you will be celebrating Tết Trung Thu this week, have fun and be safe!

LINK to VAR’s Facebook page; LINK to Bilingual COVID-19 Resources

<!>

REGISTER TO VOTE

There is still time to register to vote.  In California, you are allowed to register to vote all the way up to Election Day.  However, if you want to receive a ballot in the mail, you need to register by October 19.  If you register after that day, you will have to vote in person at a voting center.  If you are already registered to vote, you should receive your ballot by October 5, and you can vote as soon as you get it.

As a reminder, there are three ways for you to vote: (1) mail it back in an envelope that will be provided to you, (2) drop off your ballot at a ballot drop box, or (3) drop it off at any vote center in Santa Clara County.  If you choose to vote by mail, your ballot will include an envelope that you will not have to stamp.  You can also look up the locations of ballot drop boxes and vote centers to plan on how you will vote.  We have expanded our website to include information on voting.

REMEMBER TO LOOK FOR BLUE CHECK MARKS WHEN VISITING OPEN BUSINESSES

Santa Clara County has created a program to identify the businesses that have adopted protocols to protect the health and safety of their workers and customers from COVID-19.  Businesses approved by the County display a sign with a blue check mark at the entrance.  These protocols include requiring face masks for workers and customers, enforcing physical distancing requirements, and providing options for handwashing or hand sanitizing.

PUBLIC HEALTH DEPARTMENT UPDATES ISOLATION GUIDELINES

Our public health rules are changed and updated as we learn more about COVID-19.  This includes isolation guidelines for those who display COVID-19 symptoms and test positive.  The County’s new isolation guidelines now state that “Persons who test positive for COVID-19 and have symptoms may discontinue isolation when (1) At least 10 days have passed since symptoms first started AND (2) At least 24 hours have passed since resolution of fever without the use of fever-reducing medications AND (3) Other symptoms have improved.  Persons who test positive for COVID-19 and do not have symptoms may discontinue isolation when at least 10 days have passed since the first positive test was collected.”

LOOKING FOR AAPI COVID-19 SURVEY VOLUNTEERS

The Asian American Pacific Islander COVID-19 Project is based out of John Hopkins and Harvard University and is seeking volunteers for a study on how COVID-19 is impacting our community.  Eligible participants may receive up to $25 as a token of appreciation.  Visit the website for more information, or fill out the survey to see if you are eligible.

Quick Notes: This week’s pop-up testing site is at the Overfelt High School gym (1835 Cunningham Avenue).  You can visit anytime through September 18, from 11am to 5:30pm.  You can also get tested at the Santa Clara County Fairgrounds in Lot A (and get your free flu shot there too on Saturday!).

Stay safe and stay healthy!

Thưa quý vị!

Đợt nóng cuối tuần này (heat wave) sẽ dịu dần trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên có một điều không may rằng đợt nóng này đã gây ra thêm nhiều đám cháy (fires) ở California mà các nhân viên cứu hỏa phải cật lực ngăn chặn. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình của những người bị ảnh hưởng và hy vọng rằng ngôi nhà của quý vị luôn được an toàn. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chất lượng không khí và dự báo ​​thời tiết về đợt nắng nóng trong tuần tới. Đồng thời chúng tôi cũng mong quý vị sẽ đón Tết Trung Thu trong tuần này một cách vui vẻ và an toàn!

Truy cập vào trang Facebook của VAR; Truy cập vào tài liệu COVID-19 song ngữ

GHI DANH BẦU CỬ

Hạn ghi danh bầu cử (register) vẫn còn. Ở California, quý vị được phép ghi danh bầu cử cho đến Ngày Bầu Cử. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn nhận phiếu bầu qua đường bưu điện, quý vị cần ghi danh trước ngày 19 tháng 10. Nếu quý vị ghi danh sau ngày 19 tháng 10, quý vị sẽ phải trực tiếp bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu. Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình trước ngày 5 tháng 10 và quý vị có thể bỏ phiếu ngay sau khi nhận được.

Xin nhắc lại, có ba cách để quý vị bỏ phiếu: (1) gửi lại qua đường bưu điện trong phong bì sẽ được cung cấp chung với lá phiếu, (2) bỏ phiếu tại hộp bỏ phiếu, hoặc (3) bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ở Quận Hạt Santa Clara. Nếu quý vị chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện, lá phiếu của quý vị sẽ có một phong bì mà quý vị sẽ không phải dán tem. Quý vị cũng có thể tra cứu vị trí (locations) của các thùng bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu để lên kế hoạch về cách thức bỏ phiếu. Trên trang web (website) của tổ chức chúng tôi có bao gồm thông tin về việc bỏ phiếu.

XIN HÃY ĐỂ Ý TÌM KIẾM DẤU CHECK MÀU XANH DƯƠNG KHI BƯỚC VÀO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG MỞ CỬA

Quận Hạt Santa Clara đã đề xuất một chương trình (program) nhằm xác định rằng các doanh nghiệp đã áp dụng các cách thức đúng đắn để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và khách hàng trong việc phòng chống COVID-19. Các cơ sở kinh doanh được Quận Hạt chấp thuận phải trưng bày một bảng hiệu có dấu kiểm định màu xanh dương ở lối vào. Các cách thức này bao gồm yêu cầu mang khẩu trang đối với nhân viên và khách hàng, thực thi các yêu cầu về giản cách xã hội và cung cấp các dung dịch rửa tay hoặc khử trùng tay.

CỤC Y TẾ CÔNG CỘNG CÓ CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÁCH LY

Các quy tắc y tế công cộng của chúng ta đang được thay đổi và cập nhật mau chóng khi càng hiểu thêm về COVID-19. Điều này bao gồm hướng dẫn cách ly cho những người có các triệu chứng COVID-19 và xét nghiệm dương tính. Hướng dẫn về việc cách ly mới nhất của Quận Hạt (guidelines)  hiện nêu rõ rằng “Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có các triệu chứng có thể ngừng cách ly khi (1) Ít nhất 10 ngày đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng bắt đầu lần đầu và (2) Ít nhất 24 giờ đã trôi qua kể từ khi sốt đã hạ mà không cần dùng thuốc hạ sốt và (3) Các triệu chứng khác đã được cải thiện. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và không có các triệu chứng có thể ngừng cách ly khi đã qua ít nhất 10 ngày kể từ khi xét nghiệm dương tính đầu tiên được thu thập. ”

TÌM KIẾM CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỂ KHẢO SÁT AAPI COVID-19

Asian American Pacific Islander COVID-19 Project được khởi xướng bởi Đại Học John Hopkins và Đại học Harvard hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên cho một nghiên cứu về cách COVID-19 tác động đến cộng đồng của chúng ta. Những người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được tới 25 đô la. Truy cập trang web (website) để biết thêm thông tin hoặc điền vào bản khảo sát (survey) để xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Cập Nhật: Địa điểm kiểm tra COVID-19 của tuần này là tại phòng tập thể dục của Trường Trung Học Overfelt (1835 Cunningham Avenue). Bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào đến ngày 18 tháng 9, từ 11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều. Bạn cũng có thể được kiểm tra tại Santa Clara County Fairgrounds ở Lô A (và tiêm phòng cúm miễn phí ở cùng địa điểm vào Thứ Bảy!).

Thân chúc sức khỏe.

Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Vietnamese American Roundtable, All rights reserved.
You are receiving this email because you have attended one of our VAR events, have volunteered with VAR, or signed up to receive communications.

Our mailing address is:
Vietnamese American Roundtable
84 W Santa Clara St Ste 790
San JoseCA 95113-1810

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Vietnamese American Roundtable, All rights reserved.
You are receiving this email because you have attended one of our VAR events, have volunteered with VAR, or signed up to receive communications.

Our mailing address is:
Vietnamese American Roundtable
84 W Santa Clara St Ste 790
San JoseCA 95113-1810

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


Email Marketing Powered by Mailchimp

Không có nhận xét nào: