Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Tin Vui / Tin Mừng về chương trình trợ giúp TPB/VNCH - BMH

Thông Báo của Dòng Chúa Cứu Thế Saigon .jpg

Chúng tôi vừa nhận được tin từ Saigon của Cô Minh Thủy, một thiện nguyện viên, 
một người luôn quan tâm đến việc trợ giúp Thương Phế Binh  / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..
Thông báo mới nhất của Văn phòng Bác Ái Xã Hội Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
( VP. Công Lý Hòa Bình - Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn),
về việc tiếp tục Trợ Giúp cho Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể từ ngày 27 tháng 6, 2019..
và người điều hành mới là Linh Mục Giuse Nguyễn Hồng Phước..<!>

Trong niềm tin, vui mừng và hy vọng, xin ơn trên ban nhiều ơn phước cho quý Thương Phế Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Gia đình. 
và đặc biệt cầu nguyện cho quý Linh Mục giàu lòng bác ái, vị tha của Dòng Chúa Cứu Thế được nhiều ơn phước, chân cứng đá mềm, 
trợ giúp hiệu quả cho Thương Phế Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những Đồng đội không may mắn của chúng tôi...

Xin chân thành cảm tạ Cô Minh Thủy đã báo tin vui, chúc Cô luôn được nhiều sức khỏe, và may mắn,
tiếp tục giúp đỡ hữu hiệu Thương Phế Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 

Trân trọng.. 

BMH
Washington, D.C 

Chú Tất,  Bố Nhơn và các Chú Cô kính thương

Em Hậu Duệ Phạm Văn Lộc vừa nhận được tin tức về chương trình Tri Ân TPB - VNCH.  Con xin chuyển lời 
Theo như thư ngỏ được viết và ký tên LM bề trên chánh xứ Phê Rô Đinh Ngọc Lâm,  ngày 27 Jun 2019 sẽ tiếp tục chương trình " trợ giúp TPB - VNCH ",  và người điều hành là LM Giuse Nguyễn Hồng Phước. 

Điều này là một tín hiệu mừng cho tất cả các TPB - VNCH,  theo tụi con nhận định là đã đổi chữ TRỢ GIÚP thay cho chữ TRI ÂN,  như thế " bình ngoài đã thay đổi,  chưa biết rượu bên trong có như xưa không ".
LM Trương Hoàng Vũ có nói với em Lộc,  nên xem xét ban điều hành mới hoạt động như thế nào rồi mới báo tin cho các Mạnh Thường Quân

Trong thư ngỏ,  mục số 2 có nói là lập lại từ đầu danh sách các vị TPB,  vì các LM chịu trách nhiệm điều hành danh sách TPB trước đây đã không chuyển danh sách lại.  Các LM viện lý do lai lịch của TPB không được giao cho bất kỳ ai khi chưa được phép của các TPB
Con xin báo tin Chú Tất,  Bố Nhơn và các Chú Cô biết.  Có tin tức gì thêm,  con sẽ báo sau

Con ,  Minh Thủy

Không có nhận xét nào: