Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Bà Dương Nguyệt Ánh được thăng cắp Tướng.


Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thăng chức Senior Executive Service (SES) cho Dương Nguyệt Ánh - đây là một chức vụ TƯƠNG ĐƯƠNG cấp TƯỚNG trong quân đội.
"The Senior Executive Service (SES) is a position classification in the civil service of the United States federal government, equivalent to general officer in the U.S. Armed Forces."

SES là một nhánh của Quốc Phòng Hoa Kỳ - Đây là một ngành Dân Sự nhưng cống hiến cho Quốc Phòng Mỹ nên được thăng chức và lãnh lương Tương Đương Cấp Tướng Trong Quân Đội.


1 nhận xét:

Tuyen Dinh nói...

Bạn đã hiểu lầm rồi khi đọc bản tiếng Anh :
, không phải Bà Ánh ăn lương hay tương đương Cấp Tướng đâu. Đây chỉ là bản Thông báo của Bộ An ninh Nội địa.(October 9, 2018)-Thông báo việc bổ nhiệm các thành viên vào Ban Điều Hành cao cấp(SES) của Ủy Ban Đánh giá hiệu suất làm việc (PRB) cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Mục đích của PRB là để xem và đưa ra các đề nghị liên quan đến đánh giá hiệu suất làm việc, xếp hạng, tiền thưởng, điều chỉnh lương và các hoạt động cá nhân thích hợp khác cho các vị trí đương nhiệm của SES, cho những chức vụ chuyên môn và ngành cao cấp của Bộ An ninh Nội địa.Từ năm 2009, Bà Dương Nguyệt Ánh là Giám Đốc Phân Bộ Biên giới và An ninh Hàng hải thuộc Bộ Khoa học và Kỹ thuật An ninh Nội địa Hoa Kỳ,
không thuộc Bộ Quốc Phòng. Hội đồng xét duyệt (Review Board) gồm ít nhất 3 thành viên lựa ra từ Danh sách (rất nhiều người trong đó có tên Bà Dương Nguyệt Ánh). để chọn lựa. Chưa có xác nhận bà Dương Nguyệt Ánh có được chọn vào:
Ủy Ban đánh giá công việc điều hành của Các viên chức cao cấp(Senior Executive Service Performance Review Board)).
https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/09/2018-21887/senior-executive-service-performance-review-board?fbclid=IwAR0jtqK85v2rCIN8bVlOQGc9uzD8eK0QwK8WpuxPdz-Oh8ibTv6R34NAAsE