Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Giới Thiệu LIÊN MẠNG - Nguyễn Quyền Tài

image.png
  LIÊN MẠNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TOÀN CẦU
Kính gởi:
-          Quí vị lãnh đạo tôn giáo,
-          Quí vị lãnh đạo tổ chức cộng đồng, đoàn thể, hiệp hội,
-          Quí đồng hương. 
Vv: Giới thiệu phương thức “Liên Lạc và Phối Hợp Hoạt Động” giữa các hội đoàn. 
Kính thưa quí vị, 
Trong tình-thế địa-l‎‎ý-chính-trị hiện nay, Việt-Nam đang mất dần lãnh-thổ và hải-phận bởi sự bành-trướng kinh-tế và áp-lực quân-sự của Trung Cộng. Ý-nguyện của tất cả người Việt yêu quê hương là Việt-Nam giữ được chủ quyền, dân Việt-Nam được tự do, tự chủ và phú cường. Vận động cho Việt-Nam trong tình huống khó khăn hiện nay là một việc làm phức tạp đòi hỏi nhiều tài năng, phương tiện và nhân sự.
<!> 
Người Việt ở hải ngoại có rất nhiều tổ chức với những chương trình hoạt động đa dạng, từ những sinh hoạt cộng đồng nhằm duy trì văn hóa Việt-Nam đến việc soạn thảo những nguyên tắc căn bản để chuẩn bị cho một thể chế dân chủ tương lai ở Việt-Nam. Một số hoạt động, như việc vận động nhân quyền cho Việt-Nam, được nhiều đoàn thể riêng biệt gánh vác. Một số tổ chức được thành lập để qui tụ hay liên kết các đoàn thể cùng đường hướng hoạt động. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng có những cố gắng phối hợp hoạt động giữa một số tổ chức, như trong những cuộc đồng hành biểu tình với đồng bào trong nước, những cuộc vận động với các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước tự do cho nhân quyền ở Việt-Nam, hoặc khi cùng kí tên vào những kháng thư.
Thiết nghĩ, người Việt Hải Ngoại cũng cần phối hợp những chương trình hoạt động tích cực hầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình thế và gây được tiếng vang rộng lớn.


“Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu” (“Liên Mạng”) là một phương thức khả dĩ tạo điều kiện thuận lợi cho việc Liên Lạc và Phối Hợp Hoạt Động giữa các đoàn thể. “Liên Mạng” xuất phát từ dự án “Liên Lạc và Phối Hợp Người Việt Hải Ngoại” trong  Hội Nghị Liên Kết Người Việt Hải Ngoại vào tháng 10 năm 2015 tại tiểu bang Virginia, Hoa-Kỳ. “Liên Mạng” được thành lập để tạo mối liên lạc thường xuyên giữa các tổ chức người Việt trên toàn thế-giới, nhưng không nhằm qui tụ các hội đoàn thành một tổ chức thống nhất và không nhằm tạo dựng một thành phần lãnh đạo các tổ chức.

Nhiệm vụ của Ban Thường Trực “Liên Mạng” là
-          Liên lạc với các tổ chức cộng động, các đoàn thể và các nhân sĩ trên toàn cầu,
-          Tìm hiểu các chương trình hoạt động của các tổ chức,
-          Mời những vị lãnh đạo các tổ chức, các nhân sĩ trình bày những chương trình hoạt động của đoàn thể mình, hoặc thảo luận về tình hình chính trị xã hội trong và ngoài Việt-Nam,  
-          Phổ biến những tin tức, kinh nghiệm và sáng kiến thu thập được.
Mục tiêu của những công việc kể trên là trao đổi tin tức, ý kiến và sáng kiến, thu thập và chia sẻ những lợi ích do sự cộng tác giữa nhiều người, nhiều nhóm mang lại.

“Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu” có thể xem như một world wide web - www, tức một phương tiện liên lạc giữa các hội đoàn; với cách thức này, không nhóm nào chỉ huy hay lãnh đạo những nhóm khác. Các đoàn thể tham gia những chương trình phối hợp sẽ hoạt động dưới sự điều hợp của thành phần lãnh đạo của mỗi tổ chức. Trong những cơ hội phối họp hoạt động, Ban Thường Trực “Liên Mạng” chỉ đảm nhận vai trò xúc tác và làm gạch nối giữa các đoàn thể. Bằng sự tương kính đặt trên nền tảng bình đẳng giữa mọi người, mọi đoàn thể,  phương thức “Liên Lạc và Phối Hợp Hoạt Động” của “Liên Mạng” có thể giúp vượt qua những trở ngại thường gặp trong việc hợp tác giữa các tổ chức. Với sự đồng tâm nhất trí và ý thức nhu cầu phối hợp hoạt động để tạo sức mạnh hợp quần của 90 triệu dân, người Việt có thể đủ sức bảo tồn được đất nước.

Ban thường trực “Liên Mạng” xin được thỉnh ý của quí vị lãnh đạo, quí đồng  hương ở mọi nơi để thực thi hữu hiệu nhiệm vụ “liên lạc và phối hợp hoạt động” giữa tất cả người Việt Tự Do trên toàn cầu.

Trân trọng,

TM Ban Thường Trực
“Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu”

Nguyễn Quyền Tài

Không có nhận xét nào: