Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG - Thơ Nhất Hùng

Hai Bà nữ liệt cõi trời đông
Làm rạng danh nòi giống Lạc Hồng
Nợ nước vùng lên bài bị trị
Thù nhà nổi dậy phá xiềng gông
Trung trinh dũng cảm dầu thân bại
Tiết liệt anh hùng dẫu mạng vong
Quốc tổ dày công gìn xã tắc
Chúng ta phải gắng giữ non sông
<!>
Chúng ta phải gắng giữ non sông
Đừng bán rẻ xương máu tổ tông
Luôn cảnh giác nguy cơ lệ thuộc
Phải đề phòng thảm họa nô vong
Lấy đoàn kết, phá quân thù lớn
Dựa quyết tâm, đương lũ giặc đông
Hào khí "Hai Bà" luôn tạc dạ
Sống cho xứng cháu Lạc, con Rồng

Sống cho xứng cháu Lạc con Rồng
Chớ nhẹ dạ tin tưởng viển vông
Lời "tốt", Hán che tâm xảo trá
Chữ "vàng", Tàu giấu dạ cuồng ngông
Cộng nay nhượng  biển, hòng gầy điểm
Đảng lại hiến rừng, cốt lập công
Nối chí "Hai Bà"mau nổi dậy
Đập tan lũ phản bội cha ông

Đập tan lũ phản bội cha ông
Làm ố danh con cháu Lạc Long
Bán nước cầu vinh loài "sáu mặt"
Buôn dân trục lợi thứ "hai lòng"
Lom khom thờ giặc rồi tàn mạng
Khúm núm lạy thù tất bại vong
Nhi nữ ngàn xưa còn đảm lược
Nam nhi nay há kém quần hồng

nhất hùng

Không có nhận xét nào: