Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

Hình ảnh sinh nhật thành viên VTLV tại nhà hàng chay Di Lặc - Minh Thúy Thành Nội


Chúc mừng sinh nhật các thành viên
Tháng tám đầu thu ngọn gió hiền
Di Lặc nhà hàng chay điểm họp
Văn Thơ Lạc Việt tụ bao miền

Chúc mừng sức khỏe hội nhà ta
Rượu bánh hồng, xanh những gói quà
Xếp trưởng Hải Lê đầy nhiệt huyết
Theo đường Chân, Thiện, Mỹ trồng hoa
<!>
Chúc mừng tuyển tập phú cùng thơ
Chữ nghĩa tài năng khó xóa mờ
Tập sách trao đời thơm ý ngọc
Theo hồn xuân hạ níu vương tơ

Cao Bồi trang chủ Đường Thi Quán
Bạn tốt bao thời chỉ dạy thêm
Tửu phú trà thi ngày tháng rộng
Trăng sao hòa bóng liễu buông mềm

Thăng trầm số mạng Cao thi sĩ
Tựa Chúa quan phòng vượt khổ đau
Y đắp bằng hương thơm giáo dục
Văn chương lẽ sống vẽ muôn màu

Hòa ca buổi tiệc nhộn vui nhiều
Có dáng thu vàng thật đáng yêu
Chay tịnh mùa Vu Lan ý nghĩa
Ngoài hiên nắng nhẹ nhạt khung chiều

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 8/27/ 2923

(Kỷ niệm buổi ra mắt sách của thi nhân Cao Bồi Già và sinh nhật thành viên Văn Thơ Lạc Việt tại nhà hàng chay Di Lặc )

Không có nhận xét nào: