Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Đã có 5.800 người Hồng Kông bị bắt, có thể trong hoàn cảnh nguy hiểm - Andy

 hong kong hong kong protests stand with hong kong fight for freedom GIF
(Ảnh động : Andy)
Đã có 5.800 người Hồng Kông bị bắt, có thể trong hoàn cảnh nguy hiểm
Kể từ khi phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông bùng nổ đến nay, đã có khoảng hơn 5800 người Hồng Kông bị bắt giữ. Một số nhà phân tích kêu gọi cần nhanh chóng giải cứu họ, bởi họ đang ở trong nguy hiểm, các nghị viên trúng cử cần nhanh chóng làm một số việc cần thiết để phát huy vai trò cần có của mình.<!>
Một số hình ảnh trong buổi tuần hành Lễ Tạ ơn của người Hồng Kông tối ngày 28/11:

Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
Tối ngày 28/11, người dân Hồng Kông đã tổ chức buổi tuần hành Lễ Tạ ơn Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông tại Quảng trường Edinburgh ở Trung Hoàn 
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Secretchina)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Secretchina)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Secretchina)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Secretchina)

(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)

(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Secretchina)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Secretchina)
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ Ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ Ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
(Ảnh: Epoch Times)
Hồng Kông, Lễ Tạ ơn
Doll tay cầm biểu ngữ “Quang phục Hương Cảng” (Ảnh: Epoch Times)

Không có nhận xét nào: