Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Chuyện Tu Hành - Phật học Tịnh Quang

 

 
Người muốn thưởng thức một thứ trái cây bắt buộc phải lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, có khi dễ dàng, có khi khó khăn, chẳng hạn như vỏ trái dừa hay vỏ trái sầu riêng.
 
Con người muốn đạt được cứu cánh của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, bắt buộc phải cố gắng công phu thật nhiều, buông bỏ những cố chấp nặng nề từ nhiều năm qua đã quá quen với các sinh hoạt chùa chiền. Người đi chùa càng nhiều, càng lâu năm, càng tiêm nhiễm những thói hư tật xấu và những mê tín dị đoan trong chùa. Người vào tu trong chùa lại càng tệ hại hơn nếu không học hiểu và nắm vững giáo lý, lại gặp phải vị trụ trì dốt nát, sống lâu lên lão làng dạy cho toàn là những chuyện mê tín sai lạc, trái với giáo lý đạo Phật.  
Cốt tủy của đạo Phật chính là bản tâm sáng suốt, chân chánh và thanh tịnh.
 
Bá tánh thấy các vị sư cụ già nua tuổi tác, nghĩ rằng vị này tu lâu, hiểu nhiều, chứ đâu biết, đâu ngờ các vị đó mua danh mua chức, nhận đệ tử chỉ dạy các nghi thức tụng đám để kiếm tiền cho tổ chức, ngoài ra không có gì khác. Ai cũng lầm. Nhưng khi nhận ra chân tướng của sư cụ này, họ chỉ lẳng lặng rời bỏ tông môn.
 
Người muốn tu theo Phật phải buông bỏ tâm cố chấp, cho rằng: tất cả nhà sư đều hiểu chánh pháp, tất cả nhà chùa đều hoằng dương chánh pháp, tất cả các nghi lễ cúng kiến đều là chánh pháp, tất cả các pháp môn tu đều là chánh pháp, tất cả kinh điển hiện hành đều là chánh pháp.
 
Phải lột bỏ tất cả các lớp vỏ cũ kỷ này, người tu mới giác ngộ được chân lý cao siêu vi diệu nhiệm mầu của đạo Phật, dù người đó tu tại gia hay tại chùa. []
 
BBT.PHTQ.CANADA
 
 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Người không sương gió, khó thành công.
Người không khổ đau, sao ngộ đạo.

PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG
108 - 123 RAILROAD ST., BRAMPTON, ON, L6X 1G9, CANADA
Tel.: 647-828-1016
 Tập san Từ Bi & Trí Tuệ (PHTQ. 29) phát hành Đại Lễ Vu Lan 28.8.2015

60. Chánh Pháp hay Tà Pháp

Chuyện đời cũng như chuyện đạo
luôn luôn có 2 mặt: chánh/ tà, đúng/ sai, phải/ quấy, tốt/ xấu.
Trong chốn thiền môn, chư vị Tổ sư đặt ra các hình thức
lễ nghi cúng kiến để dẫn dắt bá tánh về chùa.
Chư Tăng nhận của cúng dường từ bá tánh để tu và học,
có bổn phận giải thích cho bá tánh hiểu rằng:
Các lễ nghi cúng kiến là không thật, phi chánh pháp,
chỉ là hình thức để đem đạo vào đời,
giúp đời bớt phiền nảo khổ đau và giác ngộ giải thoát.
Được như vậy, việc làm đó là chánh pháp.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ngược lại, chư Tăng không lo tu học, bày ra thêm các
hình thức rườm rà để gạt gẫm, dẫn dắt bá tánh vào mê lộ,
lợi dụng tín tâm của số đông u mê, đem đời vào đạo
làm náo động chốn thiền môn,
lóc cóc leng cheng lùng tùng lèng xèng ồn ào ợ ợ ngáp ngáp
tạo sự linh thiêng huyền bí
mưu cầu danh lợi cho nhà chùa và cho bản thân.
Chính như vậy đó, chư Tăng đang hành tà đạo
truyền bá tà pháp, mê tín dị đoan.
Đừng hỏi tại sao bọn trọc dưới địa ngục quá nhiều.
 
61. Cầu An Cầu Siêu thật hay giả
 
Trong đời sống thực tế hàng ngày,
bá tánh phải đối diện với bệnh tật, chuyện bất trắc,
chuyện bất như ý, chuyện mất mát tài sản hay thân nhân.
Từ đó bá tánh phiền não và khổ đau.
Chư vị Tổ sư đặt ra các nghi lễ cầu an hay cầu siêu
để đáp ứng nhu cầu tâm linh của thế gian.
Qua các nghi lễ trong chốn thiền môn, chư Tăng cứu người giúp đời, đồng thời đem chánh pháp giảng giải.
Nhờ hiểu biết và thực hành chánh pháp trong đời sống thực tế hàng ngày, bá tánh bớt phiền não và khổ đau.
Bá tánh không nên đợi đến khi quả báo đến,
chạy vào chùa tụng kinh cầu an hay cầu siêu quá muộn và vô ích. Tại sao?
Ngay khi còn tại thế, đức Phật cũng không cứu được các vị đại đệ tử hay chính gia tộc của dòng họ Thích Ca
phải chịu trả quả báo thảm khốc.
Trên đời này, các vị chức sắc của tất cả các tôn giáo
khi đau bệnh cũng phải dùng thuốc men
khi gặp tai nạn cũng thương vong.
Nên nhớ: Chúa cũng chết, Phật cũng chết. 
 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
XUÂN TRONG NÉT ĐẸP NGƯỜI TU

Không có nhận xét nào: